Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –


Projekt Aleje

Ratenické aleje postupně mizí. Není to škoda? My si myslíme, že je. Proto se je snažíme dosázet. Přidejte se k nám!


14/07/2014

Připomeneme si 100 let od vypuknutí světové války

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 20:31

Do Ratenic jsme pozvali všechny, jejichž předci žili v Ratenicích a války se účastnili. Cílem bylo zdokumentovat příběhy vojáků, o nichž ví jen úzký okruh potomků. Členové spolku Ratenická včela, Michal Louč a Petra Čáslavová, připravili přednášku, kde účastníky seznámili se základními geopolitickými důvody války a především představili výsledky pátrání po padlých ratenických občanech či osudech legionářů. Martina Macháčková představila autentické předměty z doby 1. světové války, které se až donedávna ukrývaly na ratenických půdách. Díky těmto „svědkům“ byl poodhalen jak každodenní život vojáků na frontách, tak i život jejich žen a dětí v Ratenicích.

Krátká fotoreportáž z průběhu setkání je k dispozici.

Pozvánka:

Při letošním 100. výročí od vypuknutí první světové války se zajímavou formou pokusíme připomenout vojáky a legionáře z Ratenic. Dnes jen málokdo ví, jaké jméno přiřadit fotografiím na pomníku. A jaké byly osudy mužů, kteří z Ratenic odcházeli? O tom ví jen úzký okruh potomků.

Proto do Ratenic zveme všechny, jejichž předci žili v Ratenicích a války se účastnili. Rádi bychom zdokumentovali příběhy vojáků. Co se podařilo dohledat nám, s tím Vás rádi seznámíme.

Příjďte si poslechnout příběhy obyčejných lidí v neobyčejné době.

Okolí křížku u Domku bude ještě hezčí, chcete pomoci?

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 18:55

Kdo má rád dobré zprávy, nechť čte dál.

Ratenická včela podala žádost o grant s názvem „Probuzení prostranství u obnovovaného křížku u Ratenic“ k nadaci VIA. Díky regionálnímu fondu rozvoje Poštovní spořitelny byl náš projekt podpořen. Tím se otevírá prostor pro každého, kdo rád k Domku chodí na procházky a kdo by zároveň chtěl přispět svým umem, silou či prací ke zvelebení místa.

Připravme společně výtvarnou soutěž pro děti, doplňme mobiliář, nachystejme slavnost k odhalení kížku. Spoustu dobrovolných aktivit, které mohou pomoct poznat své sousedy, nahlédnout do historie a vidět krajinu z jiné perspektivy. Zapojit se může každý, každý může druhé obohatit, každý je vítán.

Těšíme se na Vás.

 

Děkujeme našim sponzorům.

 

06/04/2014

Ukliďme svět u křížku u Domku

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 20:48

Vycházku s dobrým skutkem jsme si užili za jarního slunce. Navíc, rozsévači nepořádku byli vcelku umírnění, takže jsme oproti jiným rokům netrhli rekordy. Naštěstí. A třeba nám někdo pomohl aniž bychom o tom věděli. Třeba někdo, nenápadně, potají, při své každodenní vycházce s pejskem odnesl vždy po jedné PETce…a rok má 365 dní. A třeba byli dva, tři kdo raději odnesli a nechali ležet.

Děkujeme všem sběračům, čističům, milovníkům přírody, oficiálním i neoficiálním, že jim není lhostejno, kudy chodí a co vidí. Také děkujeme za spolupráci obecnímu úřadu Ratenice, MAS Podlipansko, o.p.s a všem, kteří ke zdaru akce přispěli.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Milí příznivci jara a přírody, příjměte pozvání na akci, při níž zbavíme naši krajinu věcí, které do ni nepatří. Tuto  sobotu 12.4. je sraz všech ochotných sběračů a sběraček v 9 hodin na návsi.

Z návsi půjdeme kolem Šutráku k Domku, podél potoka k mostku přes Výrovku a po cyklostezce do Ratenic. Vycházka s dobrým skutkem Vám nezabere víc než dvě hodiny zdravého pohybu na čerstvém vzduchu. Pro každého je připraveno malé překvapení. Vítání jsou malí i velcí.

09/05/2013

Nečekaný dar pro aleje – výzva pro každého milovníka přírody

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 18:46

Dobrá zpráva:

V Ratenicích žije množství obětavých lidí, kteří si všímají svého okolí a díky nim byly darované duby nejen zasazeny, ale také opatřeny vším komfortem, který jim umožní spokojeně vyrůst.Tímto sázením byl dosažen krásný cíl: Ratenice a Pečky spojilo stromořadí a břeh říčky Výrovky uhostil další stromoví.

Děkujeme všem kdo přišli a přijeli za jejich aktivní, nezištnou a velkorysou pomoc, OÚ Ratenice a jeho zaměstnancům za spolupráci, členům Mysliveckého sdružení za pomoc a dárek doubků, členům FK za kopání děr místo kopání do míče a všem ostatním, kteří na nás mysleli a přáli nám dobré.

Do našich alejí lemující cesty do Ratenic jsme dostali dar. Padesát doubků. Uznejte, že se taková štědrá pomoc naší přírodě nedá odmítnout. Teď je však před námi úkol, doubky vysadit. Nachystáno je místo při cestě do Peček a Cerhenic.

Zveme Vás k účasti na  této jarní vysazovací akci, která bude mít jeden dějinný důsledek. Poté, co doubky vysadíme, budou zase po dlouhých desetiletích spojeny Ratenice a Pečky stromořadím! Nenechte si ujít tento vpravdě historický okamžik.

Sraz sázečů, sázeček a sázečat: sobota 11. 5. 2013 v 9 hodin na návsi

S sebou: rýč a palici

Vyvazovací kůly a ochrany proti okusu se při této bleskové akci podařilo zajistit díky obětavosti milovníků stromů, obecní úřad poskytne dopravu sazeniček na místo. Zbytek je na nás!

Věříme, že společně vše úspěšně a hravě zvládneme. Těšte se na sladkou odměnu.


11/03/2013

Stromy pocestným

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 21:56

Sázení náletových dřevin se setkalo s mimořádným úspěchem, bez nadsázky se dá říct celoregionálním.  Úspěch nespočíval ani tak v množství stromů či sázečů, jako různosti původu nových stromů.  Sázečů bylo pět a k dispozic měli stromy ze čtyř lokalit: Starý Kolín, Pečky, Kolín, Ratenice. Příběhy nových stromů si můžete přečíst v květnovém čísle Ratenického zpravodaje.

Děkujeme všem, kteří na naši výzvu slyšeli a zasloužili se tak o obnovu části aleje mezi Ratenicemi a Pečkami.


Letošní jaro bychom rádi s Vaší pomocí, obohatili alej do Peček o nové stromy. Použili bychom stromy, které u nás našly svůj domov, ale jaksi se netrefili na správné místo. Říká se jim nálety.

Pokud Vám na zahradě či v okolí roste lipka, javor, jasan, habr či jiný místně příslušející druh, který se Vám nehodí, vyrýjte jej a pojďme ho společně ubytovat do aleje k Pečkám. Vy mu darujete život, on se Vám odmění stínem, chytáním prachu, zvlhčením vzduchu a spoustou dalších dober.

Ozvěte se nám, abychom věděli, kolik budeme potřebovat vyvazovacího materiálu.

Těšíme se na Vás i  na Vaše svěřence!

20/10/2012

Den stromů – stromy pro Výrovku

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 10:59

Podzim k nám byl shovívavý a tak jsme mohli sázet stromy, které pro nás zajistilo MAS Podlipansko o.p.s. za finanční podpory Nadace Via. Protože se však výsadbový termín kryl s dušičkovými svátky, sazečů se sešlo jen co by se za nehet vešlo. Jejich heroické nasazení, vytrvalost a odhodlání pro dobrou věc si zaslouží velké poděkování a těm nejmenším dvojnásobné. Zároveň děkujeme laskavé vstřícnosti OÚ Ratenice se zajištěním dopravy sazenic na místo. Plodné stromoví se jistě každému pomocníkovi hojně odmění. Kdo má zájem o krátkou fotoreportáž z ubytovávání stromů, může se podívat.

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁMAHU!


20. říjnen patří stromům. Je Den stromů a stromy mají svátek. Mnoho lidí si uvědomilo, že stromy jsou pro ně důležité.

V Ratenicích, v duchu této myšlenky, 3. listopadu zasadíme nové stromy k Výrovce. Prospějeme tak nejen sobě, ale  i všem živáčkům a krajině kolem nás.

ZVEME všechy milovníky přírody: příjďte 3. listopadu společně s námi zasadit nové stromy. Sraz je v 9 hodin na návsi.

Těšíme se na všechny nadšené sazeče!

04/05/2012

Vycházka do nové aleje

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 10:44

Už jste si udělali čas na to, abyste se šli podívat, jak vaše na podzim zasazené stromy, přečkaly zimu? Pokud ne, udělejte to nyní! Pojďte na procházku, při které stromy ošetříme a uschlé odstraníme. Navíc se dovíte mnoho zajímavého od odborníka – arboristy.  Vítáni jsou všichni, kteří mají rádi stromy!

I přes zpočátku deštivé počasí se závěr projektu vydařil. Páni arboristé ze Sdružení pro zahradní a krajinářskou tvorbu nám předali cenné rady a informace, které jsou využitelné nejen v péči o nové stromy, ale také na zahradě. Několik fotek z dopoledního semináře a vycházky je k nahlédnutí. Děkujeme všem, kteří s projektem měli co dočinění a pomohli jeho zdárnému dokončení.

Těšíme se na podzim na viděnou se všemi, kteří chtějí slyšet místo svištění větru po obilných lánech ševelení listí v korunách stromů.

25/04/2012

Pozvánka ke stavbě broukoviště

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 10:46

Postaveme broukům a hmyzu luxusní nocležnu!

Přidejte se k jedinečné akci svým umem, kreativitou, prací vlastních rukou a nápady. Pojďte společně vybudovat broukoviště – hotel pro hmyz lezoucí i létající. Dáme tak šanci přírodě a její drobotině. Co je ke stavbě potřeba, naleznete na pozvánce níže, čím pestřejší broukoviště bude, tím víc obyvatel do něj zavítá. Další inspiraci najdete v dřívějším článku.

 

Těšíme se v sobotu na vás! My i broučci :)

19/03/2012

Pozvánka k jarnímu sázení stromů

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 11:23

Zveme všechny milovníky přírody a pestré krajiny k jarnímu sázení stromů. Čtyřicet stromů a keřů najde svůj nový domov na březích náhonu od Domku k mostu přes Výrovku. Letos se pokusíme obejít bez spalovacích motorů. Kůly, ochrany a stromečky povezeme na kárkách a dvoukolácích, zalití provedeme kýbli. Kromě rýče a palice se hodí každý dvoukolák a kýbl.

Letos nabízíme možnost zasazení stromu, který se na Vaší zahradě octl jaksi omylem. Alespoň metr vysoké sazeničky vyrýjte a vezměte s sebou! Obzvlášť vítány jsou ořechy, lípy, višně, javory. Jistě pro ně najdeme místo, kůl i ochranu proti okusu.

Přijďte si užít radosti z práce pro přírodu a společenství podobně smýšlejících lidí.

Těšíme se na Vás!Dobrovolníci všeho věku se v inzerovaný termín sešli, aby se pochlubili nabroušenými rýči a společnými silami vpravili do země čtyřicet stromů a keřů a vybavili je náležitou výstrojí pro život v pustině. Za horkého jarního slunce jsme se činili seč nám síly stačily a svaly dovolovaly. Nepoužili jsme jediného wattu ze spalovacího motoru a o to je naše pile úctyhodnější. Ratenická včela děkuje všem zúčastněným i všem těm, kteří na nás mysleli. Kdo nemohl přijít nechť nezoufá, pokračování bude na podzim 2012. Inspirovat se můžete již nyní!

15/03/2012

Broukoviště – příprava na stavbu

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 15:01

Abychom podpořili druhovou rozmanitost hmyzích obyvatel v našem novém Permasadu u hřiště, rádi bychom i s Vaší pomocí postavili „luxusní bytové jednotky“ pro naše hmyzí souputníky – broukoviště. K tomu je potřeba několik starších kmenů, cca. od 0,5 do 1 metru dlouhých, nejlépe s navrtanými otvory (2 mm a více). Vhodným materiálem může být i starý trám, polena či špalky (také různorodě navrtané). Doplňujícím materiálem jsou kameny a větve. Pakliže něco z uvedeného sortimentu máte a jste to ochotni na stavbu broukoviště poskytnout, dejte nám vědět. Stavbu broukovitě plánujeme s Vaší pomocí přibližně za měsíc. Pro inspiraci je zde několik fotografií prosperujících broukovišť. Třeba Vás při prohlížení fotografií napdane čím dalším bychom mohli naše broukoviště doplnit.