Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –


Projekt Aleje

Ratenické aleje postupně mizí. Není to škoda? My si myslíme, že je. Proto se je snažíme dosázet. Přidejte se k nám!


28/12/2018

…souvislosti

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 11:54

Pokud se zamýšlíte nad krajinou a jejím stavem, poslechněte si inspirativní přednášky prof. Horáčka.

Čím nahradit smrkové porosty? Přemýšlejme o dubu…

Je skleníkový efekt ta hlavní příčina oteplování planety? Jak k tomu přispívá schnutí krajiny?

Přednášky naleznete na www.ulozto.cz, pokud si zadáte P.Horacek_Voda09/11/2018

Stromy patří do krajiny

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 11:54

03/04/2018

Jarní uklízení kolem Ratenic

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 07:15

Přátelé, pojďte na jarní procházku probouzející se přírodou a spojme ji s užitečným činem.

Těšíme se na vás!

23/02/2017

Milión stromů – projekt plný inspirace

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 09:22

Důležitost existence ovocných stromů v krajině, záchrana starých ovocných odrůd a význam stromů coby součást krajiny, je hlavním mottem projektu Milión stromů. Aktivity Ratenické včely s tímto projektem souzní a tak jej doporučujeme Vaší pozornosti.

Letošní jaro bychom i my chtěli ratenické krajině darovat několik nových stromů. Přidejte se k nám (i bez našeho vědomí)). Každý vysazený strom na vhodném místě zvyšuje šanci udržitelné krajiny pro nás i další generace.

10/10/2016

Napsali o nás

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 08:52

14/04/2015

Za ratenickými ptáčky

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 18:44

…a že se vycházka povedla, krátká fotoreportáž ke shlédnutí…

—————————————————-

Zveme Vás na setkání s orntologem panem Lubošem Vaňkem, který nám představí naše malé, vzduchem se pohybující, sousedy. Jací ptáčci si oblíbili Ratenice?

Akce se koná 16.5. 2015 v 7 hodin ráno, sraz na návsi v Ratenicích.

13/04/2015

Jarní uklízení kolem Ratenic

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 19:26

I letos se sešli ti, kteří chtěli jaro přivítat čistým okolím obce. Skupina odhodlaných čističů se rozdělila na dvě skupiny a tak mohly být vyčištěny dvě lokality. Část příkopů podél silnice na Vrbovou Lhotu a břehy potoka od Radimka k Výrovce.  Celkem se nashromáždilo na 15 pytlů různorodého odpadu.

Zjistili jsme, že odpadků je víc než na co stačí síly 10 sběračů. Pokračujme v naší snaze i během celého roku: jsme-li na procházce, přinesme z ní něco, co patří do popelnice.  Vždyť dvoulitrová PETka má jen 50 g.

26/08/2014

Prostranství kolem Domeckého křížku ožívá

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 21:21

Tuto neděli 24. srpna se dobrovolníci a členové Ratenické včely sešli, aby posunuli projekt oživení Domeckého křížku a okolí blíže k cíli.

Křížek je již díky kvalitní práci pana Přibyla na svém místě v plné kráse. My jsme doplnili lavičky a přichystali místo pro odpadkový koš a tabuli naučné stezky Marobudovi v patách. Práce to byla radostná, protože výsledek byl vidět. Jak se bude sedět Vám na instalovaých lavičkách? Vyzkoušejte je.

Jak se vše rodilo si můžete také prohlédnout na fotografiích.

A co připravujeme dál?

Udělejte si červenou tečku v kalendáři na 28. záři: zveme Vás na sousedskou slavnost spojenou s odhalením křížku a výlovem rybníka Klenot, programem pro děti i dospěláky. Budete moci získat ratenickou měnu „Ratku“a hned ji použít při nákupu občerstvení či suvenýrů, dovíte se něco o historii Ratenic a mnoho dalšího.  Vhodný je oblek s tématem rybnikářství!

…a možná bude i houpačka

14/07/2014

Připomeneme si 100 let od vypuknutí světové války

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 20:31

Do Ratenic jsme pozvali všechny, jejichž předci žili v Ratenicích a války se účastnili. Cílem bylo zdokumentovat příběhy vojáků, o nichž ví jen úzký okruh potomků. Členové spolku Ratenická včela, Michal Louč a Petra Čáslavová, připravili přednášku, kde účastníky seznámili se základními geopolitickými důvody války a především představili výsledky pátrání po padlých ratenických občanech či osudech legionářů. Martina Macháčková představila autentické předměty z doby 1. světové války, které se až donedávna ukrývaly na ratenických půdách. Díky těmto „svědkům“ byl poodhalen jak každodenní život vojáků na frontách, tak i život jejich žen a dětí v Ratenicích.

Krátká fotoreportáž z průběhu setkání je k dispozici.

Pozvánka:

Při letošním 100. výročí od vypuknutí první světové války se zajímavou formou pokusíme připomenout vojáky a legionáře z Ratenic. Dnes jen málokdo ví, jaké jméno přiřadit fotografiím na pomníku. A jaké byly osudy mužů, kteří z Ratenic odcházeli? O tom ví jen úzký okruh potomků.

Proto do Ratenic zveme všechny, jejichž předci žili v Ratenicích a války se účastnili. Rádi bychom zdokumentovali příběhy vojáků. Co se podařilo dohledat nám, s tím Vás rádi seznámíme.

Příjďte si poslechnout příběhy obyčejných lidí v neobyčejné době.

Okolí křížku u Domku bude ještě hezčí, chcete pomoci?

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 18:55

Kdo má rád dobré zprávy, nechť čte dál.

Ratenická včela podala žádost o grant s názvem „Probuzení prostranství u obnovovaného křížku u Ratenic“ k nadaci VIA. Díky regionálnímu fondu rozvoje Poštovní spořitelny byl náš projekt podpořen. Tím se otevírá prostor pro každého, kdo rád k Domku chodí na procházky a kdo by zároveň chtěl přispět svým umem, silou či prací ke zvelebení místa.

Připravme společně výtvarnou soutěž pro děti, doplňme mobiliář, nachystejme slavnost k odhalení kížku. Spoustu dobrovolných aktivit, které mohou pomoct poznat své sousedy, nahlédnout do historie a vidět krajinu z jiné perspektivy. Zapojit se může každý, každý může druhé obohatit, každý je vítán.

Těšíme se na Vás.

 

Děkujeme našim sponzorům.