Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –22/09/2012

Dny medu Pečecka – pozvánka na akci, která se koná jednou za sto let

Rubrika: Okolo nás – Pavel 21:51

Zveme všechny příznivce včelaření a medu, přírody a  zdravého životního stylu, moudrosti a poučení na oslavu, která se nekonala celých sto let! Dny medu Pečecka připomenou sté výročí založení Včelařského spolku pro Pečky, Dobřichov a Ratenice. Je pro Vás nachystán bohatý program a pestrý výběr lokálních produktů. Rádi Vás uvítáme u stánku Ratenické Včely.

Těšíme se v neděli 30. září na viděnou.

11/09/2012

U louže o louži

Rubrika: Okolo nás – Pavel 14:03

Setkání u louže přineslo podnětné postřehy a ukázalo, jakým směrem by se uvažování o využití louže mohlo dále ubírat. Krátké resumé veřejné debaty následuje, několik fotografií jest přiloženo.

 

 

Z historie louže:

-          nejstarší dochovaný záznam o louži je z roku 1878 s souvisí s opravou u cesty

-          v louži se plavili koně, chovaly husy, projíždělo se jí povozy, aby se zatáhly dřevěné součásti

-          v louži se v létě plavalo a v zimě bruslilo

-          louže sloužila jako požární nádrž

Proč není dnes v louži dostatek vody jako dřív?

-          původně sem sváděná dešťová voda z obce byla při budování dešťové kanalizace svedena do Ratenického potoka

-          při výstavbě JZD byly porušeny drenáže meliorací a již nikdy nebyly obnoveny

-          při čištění louže v 70. letech bylo porušeno jílové dno a voda prosakuje do podloží

-          postupem času došlo k rozpraskání betonových stěn louže

Zdroje vody pro další život louže

-          v současné době je voda v louži převážně dešťová

-          kolem louže se nacházejí studně, které by mohly louži napájet

Využití louže dnes jak ho vidí účastníci veřejné debaty

-          nechceme louži zasypat

-          zásoba vody při nutnosti hašení

-          vodní plocha

-          mokřad

-          kombinace vodní plochy a mokřadu

Děkujeme všem, kteří se k louži přišli podívat, podělili se o své vědomosti o louži a vyslovili své návrhy na další využití.  Ratenická Včela bude s těmito cennými informacemi dále pracovat s cílem vrátit louži funkčnost a krásu.

Všichni, kdo mají chuť podílet se na hledání cesty jsou vítáni. Za další informace k louži budeme vděční. Ozvěte se nám.

 

Zveme Vás na veřejnou debatu k tématu: LOUŽE

Může být louže chloubou obce? Proč je louže v obci? Jak by se dala využít? Má smysl s louží něco dělat? Na tyto a další otázky se pokusíme společně najít odpovědi při veřejné disuzi na níž Vás zveme. Každý se může vyjádřit, každý může přispět k vyřešení otázky: Co s ní?