Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –11/03/2013

Stromy pocestným

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 21:56

Sázení náletových dřevin se setkalo s mimořádným úspěchem, bez nadsázky se dá říct celoregionálním.  Úspěch nespočíval ani tak v množství stromů či sázečů, jako různosti původu nových stromů.  Sázečů bylo pět a k dispozic měli stromy ze čtyř lokalit: Starý Kolín, Pečky, Kolín, Ratenice. Příběhy nových stromů si můžete přečíst v květnovém čísle Ratenického zpravodaje.

Děkujeme všem, kteří na naši výzvu slyšeli a zasloužili se tak o obnovu části aleje mezi Ratenicemi a Pečkami.


Letošní jaro bychom rádi s Vaší pomocí, obohatili alej do Peček o nové stromy. Použili bychom stromy, které u nás našly svůj domov, ale jaksi se netrefili na správné místo. Říká se jim nálety.

Pokud Vám na zahradě či v okolí roste lipka, javor, jasan, habr či jiný místně příslušející druh, který se Vám nehodí, vyrýjte jej a pojďme ho společně ubytovat do aleje k Pečkám. Vy mu darujete život, on se Vám odmění stínem, chytáním prachu, zvlhčením vzduchu a spoustou dalších dober.

Ozvěte se nám, abychom věděli, kolik budeme potřebovat vyvazovacího materiálu.

Těšíme se na Vás i  na Vaše svěřence!