Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –20/10/2012

Den stromů – stromy pro Výrovku

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 10:59

Podzim k nám byl shovívavý a tak jsme mohli sázet stromy, které pro nás zajistilo MAS Podlipansko o.p.s. za finanční podpory Nadace Via. Protože se však výsadbový termín kryl s dušičkovými svátky, sazečů se sešlo jen co by se za nehet vešlo. Jejich heroické nasazení, vytrvalost a odhodlání pro dobrou věc si zaslouží velké poděkování a těm nejmenším dvojnásobné. Zároveň děkujeme laskavé vstřícnosti OÚ Ratenice se zajištěním dopravy sazenic na místo. Plodné stromoví se jistě každému pomocníkovi hojně odmění. Kdo má zájem o krátkou fotoreportáž z ubytovávání stromů, může se podívat.

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁMAHU!


20. říjnen patří stromům. Je Den stromů a stromy mají svátek. Mnoho lidí si uvědomilo, že stromy jsou pro ně důležité.

V Ratenicích, v duchu této myšlenky, 3. listopadu zasadíme nové stromy k Výrovce. Prospějeme tak nejen sobě, ale  i všem živáčkům a krajině kolem nás.

ZVEME všechy milovníky přírody: příjďte 3. listopadu společně s námi zasadit nové stromy. Sraz je v 9 hodin na návsi.

Těšíme se na všechny nadšené sazeče!

17/10/2012

Vzpomínkové setkání

Rubrika: Duševní pel – Pavel 09:45

Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací celého setkání a děkujeme i těm, kdo ve svém plném diáři našli čas setkání se zúčastnit. Věříme, že mělo smysl.

K prohlédnutí je několik fotografií ze setkání a k přečtení tisková zpráva.

Zveme Vás na vzpomínkové setkání spojené s osudem  ratenické židovské rodiny Lustigové, která se stala obětí holocaustu.

28. 10. 2012 ve 14 hodin se setkáme před hasičskou zbrojnicí, uctíme památku zavražděných položením kamínků ke vchodu statku čp. 9 – bývalému bydlišti rodiny Lustigové. S pamětníky a hosty následně proběhne na obecním úřadě přednáška Transport AAc, č. 299, vernisáž výstavy Zmizelí sousedé a projekce filmu Sedm světel. Židovskou kulturu si přiblížíme ochutnávkami židovské kuchyně a židovskými písněmi.

29. 10. 2012 proběhne položení pamětních kamenů do chodníku před statkem čp. 9.

Zveme všechny obyvatele Ratenic, zvlášť zveme naše pamětníky, kteří rodinu Lustigovu znali.

12/10/2012

DVD

Rubrika: Dárky pro Vás – Pavel 21:44

Jednotlivé záznamy na DVD mohou přiblížit ratenickou historii dávnou i nedávnou a třeba i pozměnit brýle, kterými jste na svět kolem sebe, nahlíželi doposavad.

Jednotný příspěvek k pokryti nakladů je 40,- Kč. DVD Vám radi předáme osobně nebo zašleme.

Na DVD je zachycena přednáška „Pravěké Ratenice“ pana Mgr. Lamprechta z Polabského muzea. Po víc jak 36 letech jsem mohli slyšet o předcích, kteří v Ratenicích žili a tvořili. Poutavé vyprávění je doplněno fotografiemi, náčrty a v neposlední řadě nalezenými artefakty z Ratenic a okolí.

Co nám zde po sobě Keltové zanechali? Byli Germáni jen barbaři? Jak se v době na začátku letopočtu žilo? A co na to Marobud? Na tyto a mnoho dalších otázek naleznete odpověď v přednášce Mgre. Lamprechta z Polabskébo muzea v Poděbradech, kterou Vám přinášíme na tomto DVD společně se zajímavými obrázky.

Filmové střípky z 80. let jsou zachyceny na osmičkový film panem Papugou. Nyní jsou převedeny do digitálního formátu a dokresleny dobovou hudbou. Filmotéka vypovídá mnoho o atmosféře té doby.

02/10/2012

Washington a Ratenice spojuje Miloš Forman

Rubrika: Duševní pel – Pavel 06:36

Bedna se starou poštou nalezená na půdě Hlaváčova statku dávala tušit mnohé zajímavé materiály, ale že by se o nálezu mělo mluvilt za mořem, to nenapadlo nikoho.

V rámci Ratenické včely jsme vytvořili skupinku mladých historiků a pátráme po zapomenuté historii naší obce. Čím víc jdeme do hloubky, odhalujeme souvislosti a objevujeme nová fakta, tím víc se Ratenice ukazují jako ves plná zajímavých osudů, spolkového vření a dějinných událostí. Nechceme jen historii odhalovat, ale chceme ji také prezentovat nejširšímu publiku. V plánu máme stezku s informačními panely o historii obce a jejich obyvatel, vydání pamětí ratenickch písmáků Františka Miškovského a Karla Pokorného, položení pamětních kamenů na židovské spoluobčany zavražděné za holokaustu a zřízení webového muzea. Naše aktivity zaujaly natolik, že jsme byli podpořeni také Evropskou unii v rámci projektu Mládež v akci.

 

 Máte-li chuť se k nám přidat, neváhejte, prostoru k aktivnímu tvoření je dost a dost.

Jak to vlastně s korespondencí ze staré bendy bylo, si můžete přečíst v Kolínském deníku.