Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –14/07/2014

Připomeneme si 100 let od vypuknutí světové války

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 20:31

Do Ratenic jsme pozvali všechny, jejichž předci žili v Ratenicích a války se účastnili. Cílem bylo zdokumentovat příběhy vojáků, o nichž ví jen úzký okruh potomků. Členové spolku Ratenická včela, Michal Louč a Petra Čáslavová, připravili přednášku, kde účastníky seznámili se základními geopolitickými důvody války a především představili výsledky pátrání po padlých ratenických občanech či osudech legionářů. Martina Macháčková představila autentické předměty z doby 1. světové války, které se až donedávna ukrývaly na ratenických půdách. Díky těmto „svědkům“ byl poodhalen jak každodenní život vojáků na frontách, tak i život jejich žen a dětí v Ratenicích.

Krátká fotoreportáž z průběhu setkání je k dispozici.

Pozvánka:

Při letošním 100. výročí od vypuknutí první světové války se zajímavou formou pokusíme připomenout vojáky a legionáře z Ratenic. Dnes jen málokdo ví, jaké jméno přiřadit fotografiím na pomníku. A jaké byly osudy mužů, kteří z Ratenic odcházeli? O tom ví jen úzký okruh potomků.

Proto do Ratenic zveme všechny, jejichž předci žili v Ratenicích a války se účastnili. Rádi bychom zdokumentovali příběhy vojáků. Co se podařilo dohledat nám, s tím Vás rádi seznámíme.

Příjďte si poslechnout příběhy obyčejných lidí v neobyčejné době.

Očekáváme poselstvo ze Stillfriedu.

Rubrika: Duševní pel – Pavel 20:04

Poslové ze Stillfriedu byli velce milí  lidé se spoustou aktivit, které nás inspirovaly: ochotnické divadlo, kreativní vánoční bazar, výlety přírodou, vydávání spolkového časopisu…

Kdo má chuť přiblížit si atmosféru příprav a setkání má příležitost.

Děkujeme všem, kdo nám pomohli důstojné setkání připravit, ať to již byl pan starosta s uvítacím proslovem, nebo pan Bašta s otevřením kostela k prohlídce. 

 

 

Přes tři roky komunikujeme s dolnorakouskou obcí Stillfried s níž nás pojí společná historie díky šlechtickému rodu pánů ze Stillfriedu a Ratenic.

Při neplánované cyklo návštěvě zástupců Ratenické včely minulé léto, jsme si prohlédli obec a kostelík, ale zástupce obce jsme nezastihli.

Tuto sobotu 19. 7. se můžeme těšit na poselstvo ze Stillfriedu, které bude složeno převážně z členů tamního okrašlovacího spolku. Třeba se z našeho setkání vyvine zajímavé spolupráce nebo inspirace pro obec. Necháme se překvapit.

Kostel sv. Jiří ve Steillfriedu ještě pamatuje pány ze Stiellfriedu a posléze z Ratenic.

Okolí křížku u Domku bude ještě hezčí, chcete pomoci?

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 18:55

Kdo má rád dobré zprávy, nechť čte dál.

Ratenická včela podala žádost o grant s názvem „Probuzení prostranství u obnovovaného křížku u Ratenic“ k nadaci VIA. Díky regionálnímu fondu rozvoje Poštovní spořitelny byl náš projekt podpořen. Tím se otevírá prostor pro každého, kdo rád k Domku chodí na procházky a kdo by zároveň chtěl přispět svým umem, silou či prací ke zvelebení místa.

Připravme společně výtvarnou soutěž pro děti, doplňme mobiliář, nachystejme slavnost k odhalení kížku. Spoustu dobrovolných aktivit, které mohou pomoct poznat své sousedy, nahlédnout do historie a vidět krajinu z jiné perspektivy. Zapojit se může každý, každý může druhé obohatit, každý je vítán.

Těšíme se na Vás.

 

Děkujeme našim sponzorům.