Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –15/04/2013

Ukliďme svět, ukliďme Výrovku!

Rubrika: Okolo nás – Pavel 20:25

Lesík proměněný v černou skládku byl smutným vysvědčením rateňáků. Kus za vsí, až u trati za Domkem, byl skryt pozornosti a zájmu a tak tohoto stavu využili ti, kterým vyhovuje nezájem a přehlížení. Pár odhodlaných tento stav zvrátilo, povšimlo si a konali. Tři hodiny sbírání vydalo na 10 pytlů skla, 4 pytle směsného odpadu a 2 pytle plastů. Výsledek je však víc než uspokojivý, kus přírody je zase přírodou.

Ratenická včela děkuje odhodlaným, že obětovali čas a místo starosti o své zahrádky uklidili po lhostejných. Obecnímu úřadu děkujeme za svoz pytlů a MAS Podlipansko za šíření této akce do dalších vsí.

———————————————xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx——————————————————-

Jaro, na které jsme se tak těšili,  nastavilo zrcadlo lidské lhostejnosti. Co skrýval milosrdný sníh najednou vyplulo na povrch a kolem Ratenic se objevily igelity, lahve plastové i skleněné, plechovky…

Zveme proto každého, jemuž není stav našeho okolí lhostejný k účasti na akci: „Ukliďme svět, ukliďme Výrovku!“

Tentokrát napřeme své síly v lesíku za Domkem, který o naši péči úpěnlivě volá.

Sraz odhodlaných: v sobotu, 20. 4. 2013 v 9 hodin na návsi.

Příroda se Vám za námahu odvděčí, stojí to za to!