Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –26/11/2015

Ekomuzeum Ratenice ve Věstníku

Rubrika: Okolo nás – Pavel 18:10

Prestižní periodikum „Věstník Asociací muzeí a galerií České republiky“ se ve svém 5. čísle roku 2015 věnoval fenoménu virtuálních muzeí. Časopis zodpovídá na otázky, proč budovat virtuální muzea či jak slouží k prezentaci kulturního dědictví bez jakéhokoliv geografického omezení. Jsme rádi, že naše amatérské virtuální muzeum „Ekomuzeum Ratenice“ bylo vybráno jako vhodný příklad realizace a takto může být příkladem pro profesionální muzea a galerie. Díky všem, kteří nám s Ekomuzeem pomáhají! Přečtěte si celý článek na první a druhé straně.