Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –


O nás / kontakt / IČO/ účet

Kdo jsme:

Dobročinný okrašlovací spolek Ratenická včela působí převážně v okrsku Ratenického dominia. Je možno charakterizovat jej jako pozitivistické ekologicko-recesistické altruistické naivní a otevřené společenství lidí a včel, které zlepšuje stav svého okolí v tom nejširším slova smyslu a podporuje rozšíření uvědomělého používání včelích produktů jako prevenci chorob každého lidského individua. Úspěšné konání jednotlivých členů společenství je zároveň úspěchem Ratenické včely.

Nestůjte stranou, přidejte se!
Počet členů není možné stanovit. Členem se může stát každý, kdo chce Ratenickou včelu jakkoliv podpořit v jejich aktivitách, či souhlasí s jejími myšlenkami.
V současné době máme 9 členů z řad lidí, 80 000 členů z řad včel a nespočet dobrých duší nám fandí.

Jak přemýšlíme:

Ratenická včela usiluje o šetrný a hospodárný způsob užívání krajiny a zdrojů, které nám krajina poskytuje. Snaží se o zacelení ran, které v krajině byly způsobeny v minulosti a nezpůsobovat šrámy nové.

O co usilujeme / naše aktivity:

 • organizování akcí k povznesení ducha
 • realizace projektů přispívajících k obohacení krajiny
 • šíření včelích produktů a informací z apiterapie mezi veřejnost

Podporujeme, co se slučuje s naší vizí:

 • cyklistickou dopravu
 • veřejnou dopravu (obzvláště kolejovou) pro její šetrnost k okolí
 • alternativní zdroje energie
 • jadernou energetiku
 • úspory energií (nejlevnější energie = nespotřebovaná energie)
 • minimalizování produkce odpadu a jeho recyklace
 • uvědomělou skromnost při spotřebovávání jakýchkoliv zdrojů
 • tvorbu krajiny
 • permakulturní přístup ke krajině
 • křesťanský náhled na svět
 • myšlenky kalokagáthie

Kontakty:

e-mail: ratenicka.vcela@gmail.com

datová schránka ID: ch235nu

GSM: +420 602 743 171

IČO: 22870229

Číslo účtu: 2400068863/2010
Chcete-li Ratenické včele darovat finanční obnos na podporu jejich projektů, rádi s Vámi uzavřeme darovací smlouvu.

Výroční zprávy a účetní uzávěrky spolku jsou uloženy ve veřejném rejstříku a sbírce listin: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=758164