Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –29/08/2014

Ratenické varhnany v plné síle

Rubrika: Duševní pel – Pavel 08:27

V ratenickém kostelíku sv. Jakuba jsou opět varhany, které mají vše, co správné varhany mají mít. Barevný zvuk, který umí pohladit po duši i zahřmít. Ještě před pár měsíci tomu tak nebylo. O postupu rekonstrukce, která byla iniciována Římskokatolickou farností v Pečkách ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a naším spolkem a z velké části financována díky MAS Podlipansko o.p.s. z Programu rozvoje venkova, si můžete přečíst následující článek.

Na tomto místě chceme poděkovat všem, kteří se na opravě nezištně podíleli. I nepatrná pomoc přispěla ke zdaru celé akce!

26/08/2014

Prostranství kolem Domeckého křížku ožívá

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 21:21

Tuto neděli 24. srpna se dobrovolníci a členové Ratenické včely sešli, aby posunuli projekt oživení Domeckého křížku a okolí blíže k cíli.

Křížek je již díky kvalitní práci pana Přibyla na svém místě v plné kráse. My jsme doplnili lavičky a přichystali místo pro odpadkový koš a tabuli naučné stezky Marobudovi v patách. Práce to byla radostná, protože výsledek byl vidět. Jak se bude sedět Vám na instalovaých lavičkách? Vyzkoušejte je.

Jak se vše rodilo si můžete také prohlédnout na fotografiích.

A co připravujeme dál?

Udělejte si červenou tečku v kalendáři na 28. záři: zveme Vás na sousedskou slavnost spojenou s odhalením křížku a výlovem rybníka Klenot, programem pro děti i dospěláky. Budete moci získat ratenickou měnu „Ratku“a hned ji použít při nákupu občerstvení či suvenýrů, dovíte se něco o historii Ratenic a mnoho dalšího.  Vhodný je oblek s tématem rybnikářství!

…a možná bude i houpačka