Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –18/12/2012

Štědrovečerní Ratenické koledování

Rubrika: Duševní pel – Pavel 22:57

Letošní Ratenické štědrovečerní koledování přispělo k pohodě a kouzlu Vánoc, přineslo setkání s radostnou zvěstí o narození Vykupitele. Nestihli jste se letos do ratenického kostelíka vypravit? Podívejte se alespoň na fotografie, třeba příště…

Děkujeme Všem, kteří se měrou velkou i nepatrnou, na organizování letošního koledování účastnili.

Příjměte pozvání na společné koled zpívání. Letos se již po osmé setkáme v kostele svatého Jakuba Většího v Ratenicích, abychom si společně zazpívali vánoční koledy a poslechli si tolik známou, avšak vždy znovu radostnou zvěst: Dnes se Vám narodil Spasitel, Kristus Pán.

Svou účast nám letos přislíbil i otec Nerad.

06/12/2012

Kimčongilové

Rubrika: Duševní pel – Pavel 18:34

Ratenické polní kino Biotop uvede film Kimčongilové. Dokument ukáže, jak se žije v komunistickém ráji, v jedné z nejtvrdších diktatur na světě. Přijďte a  zamysleme se společně nad realitou všedního dne u nás a v Severní Korei.

02/12/2012

Ratenický včelařský betlém

Rubrika: Dárky pro Vás – Pavel 22:10

Unikátní dílko se  může odvážně hlásit do rodiny místopisných tematických papírových betlémů. Jistě  zaujme nejen Rateňáky, ale i všechny včelaře a celou širokou veřejnost s dobrým srdcem.

Betlémský příběh je zasazen na ratenickou náves. Líbezně vyvedené postavičky představující osobnosti historické i současné doslova nadchnou. Rub jednotlivých dílů obsahuje historicko-místopisné popisy objektů vymalovaných na líci.

Vystřižením a jednoduchým složením se tak získá prostorový betlém, který vás vtáhne do vánoční atmosféry vonící medem. Betlém je možné opět jednoduše rozložit, takže nezabere mnoho místa. Betlém si také můžete prohlédnout na fotografiích a videoklipu kde si můžete poslechnout i koledu Kostelík ratenský.

dohromady_1w

Pro každého zájemce je Ratenický včelařský betlém k dispozici za dobrovolný příspěvek ve výši 140 Kč. Výše příspěvku představuje cenu jednoho stromu. Stromů kolem Ratenic je žalostně málo, a proto takto získané prostředky použijeme na doplnění alejí, které poskytnou pastvu včelám, stín pocestným a navrátí krajině malebnost.

Máte-li o Ratenický včelařský betlém zájem zašlete objednávku do naší schránky plechové (Ratenická včela o. s., Ratenice 11, 289 11) nebo elektronické (ratenicka.vcela@gmail.com). Betlém Vám zašleme poštou na dobírku, nebo  si jej můžete osobě vyzvednout u přátel Ratenické včely v Ratenicích, Praze, Losine u Plzně, Vysokém Mýtě, Těšanech u Brna, Křelově u Olomouce či v Hranicích na Moravě. Betlém je také k mání na Obecním úřadě v Ratenicích a v Městské knihovně v Pečkách.

Toto dílko vytvořil grafik Petr Liebscher pravnuk profesora Adolfa Liebschera, který v ratenickém kostele v roce 1912 namaloval nástropní fresku Nanebevstoupení Panny Marie.  Výjevy ze života včelaře chceme připomenout stoleté  výročí organizovaného včelaření v Ratenicích, Pečkách a Dobřichově (1912). Společné snažení Sdružení Liebscher a Ratenické včely finančně podpořila Nadace ČEZ.

logo-nadace sdruzeni_liebscher DĚKUJEME za nezištnou, trpělivou a vydařenou práci panu grafikovi Petru Liebscherovi, za finanční podporu Nadaci ČEZ a všem těm, kteří nám fandili při tvorbě betlému.

Velký dík patří také každému, kdo svým příspěvkem za betlém umožní doplnění alejí kolem Ratenic!