Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –31/03/2011

Křesťanský pohled na ekologii

Rubrika: Okolo nás – Pavel 08:27

V rámci setkávání střední generace Vás zveme na společné hloubání nad otázkou, má -li být křesťan ekologický? Křesťanský pohled na přírodu a chování se k ní může ukázat další dimenzi vztahu člověka a Boha.

Setkání střední generace je otevřeno všem, kteří hledají souvislosti a ptají se na důvody a cíle své existence a odpovědi hledají v křesťanském myšlenkovém světě.

krest_eko_letacekweb

Text přednášky  je k dispozici.

28/03/2011

Jarní uklízení široko daleko kolem Ratenic

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 07:43

Letos se díky nadšení a odhodlání dobrovolníků podařilo nejen dočistit příkopy kolem silnice a mostku přes Výrovku, ale odvážný výsadek rodíčů s dětmi se pustil proti proudu Výrovky do míst, která jsou opředena bájemi. Co odtatmtud přinesli a co ulovili ostatní odvážní, můžete vidět na fotografiích. Radujme se, že příroda přišla o půl pytle skla, pytel šrotu, čtyři pytle plastů a valník káry všeho dalšího.

 ju_2011_w

Všem dobrovolníkům patří dík a vděk za jejich nasazení, obětavost a nezištnost.

15/03/2011

Jarní uklízení

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 11:24

Pocestní, ať okolení, či pěší, kteří přes zimu putovali přes Ratenice, nechali vše nepotřebné u Výrovky a podél cest. Pokud se Vám to také nelíbí, přidejte se k Jarnímu uklízení a pomožme přírodě i dobrému jménu naší obce.  Letošní úklid pořádáme v rámc mezinárodní kampaně „Clean up the world.“ 

Své síly letos npřeme k likvidaci odpadků kolem Výrovky.

jarni-uklizeni11

07/03/2011

Autopůst – výzva pro všechny

Rubrika: Okolo nás – Pavel 10:56

Ve snaze o zlepšení životního prostředí nejsme osamoceni. Inspirativním příspěvkem k zachování přírody a života vůbec je akce křesťanských církví s názvem Autopůst. Zkusme přemýšlet, kdy auto potřebujeme nezbytně a kdy jej užíváme  jen kvůli naší lenosti a pohodlnosti.

 banerstatickytky

Pravěké Ratenice

Rubrika: Duševní pel – Pavel 09:39

Díky obětavosti pana Mgr. Lamprechta z Polabského muzea jsme mohli zase po víc jak 36 letech slyšet o předcích, kteří v Ratenicích žili a tvořili. Poutavé vyprávění doplnil fotografiemi, náčrty a v neposlední řadě nalezenými artefakty, které jsme mohli vidět na vlastní oči.
Jak přednáška proběhla je možno vidět i na několika fotografiích.

Již teď se můžeme těšit na pokračování: KELTSKÉ RATENICE – 23. 4. 2011!!!


nalezy_web