Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –28/12/2013

Přání pro Vás

Rubrika: Duševní pel – Pavel 10:47

Přejeme celé ratenické pospolitosti zdraví, které dodá dostatek sil pro konání dobra. Ať plamínek z Betléma přemůže temnoty, keré se nám mohou zdát nepřekonatelné. Ať práce přináší užitek, vyhnou se nám bouře a krupobití a máme hojnou úrodu a bohatou sklizeň.

Děkujeme Vám za podporu a pomoc při projektech, které jsme v uplynulém roce do Ratenic přinesli.

Těšíme se na setkávání s Vami v roce novém při společných snahách o Ratenice krásnější.

15/12/2013

Štědrovečerní koledování

Rubrika: Projekt Jakub – Pavel 10:22

Zveme všckno občanstvo ratenické i vísek přilehlých na štědrovečerní koledování.

Letošní společné zpívání bude sice bez varhan, které se opravují, zato však se budeme o to víc slyšet a společné setkání bude o to intezivnější. Nezapomeňte si lucerničku pro betlémský plamínek.

Těšte se, my se na Vás těšíme!