Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –


Projekt Jakub

Dlouhodobý projekt Jakub má za cíl přispět k opravám a udržování Ratenického kostela sv. Jakuba Většího. Kdo máte vztah k této budově, ozvěte se. Společně dokážeme víc!


11/05/2022

Noc kostelů

Rubrika: Projekt Jakub – Pavel 14:53

Program

17:00 Komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba Staršího

s Mgr. Vladimírem Rišlinkem, ředitelem Regionálního muzea v Kolíně

Kdy vznikl náš kostel?

Kdo byli ti, jež ho postavili a vyzdobili?

Kdo jsou ti na obrazech a vitrážích?

A mnoho dalšího…

17:30 Bible v novém hávu

Novodobé zpracování témat Bible, reprodukce textů a písní v tichu kostela

17: 45 Malé varhaní preludování

Zakončení Noci kostelů za zvuků varhan, které rozezní Mgr. Luděk Kudláček

18/05/2018

Noc kostelů – v Ratenicích o vitrážích

Rubrika: Projekt Jakub – Pavel 06:37

27/05/2014

Noc kostelů

Rubrika: Projekt Jakub – Pavel 20:38

S periodou dvou let jsme se letos opět připojili k akci, kdy se v noci otevřely kostely pro každou tázající se duši.

Letošní noc byla zaměřena na varhany. Ty naše jsou právě v generální opravě. Celý kostel nyní připomíná truhlářskou dílnu a sklad, protože rozebrané varhany mají takové množství součástek, že se limitně blíží nekonečnu.

Přizvali jsme jednoho z největších odborníků na varhany z našeho kraje – organologa Arcibiskupství pražského pana Štěpána Svobodu. Rozestavěné varhany nám přiblížil a to jak z hlediska historického vývoje, tak funkce. Navíc si dal tu práci a v kronikách dohledal historické střípky k těm našim.

Kdo se Noci kostelů účastnil, ví co je to traktura, mohl si zadout na píšťalu a vidět jak vypadá na kůru rozebtraný varhanní stroj. A kdo nestačil přijít, může si prohlédnout fotografie.

15/12/2013

Štědrovečerní koledování

Rubrika: Projekt Jakub – Pavel 10:22

Zveme všckno občanstvo ratenické i vísek přilehlých na štědrovečerní koledování.

Letošní společné zpívání bude sice bez varhan, které se opravují, zato však se budeme o to víc slyšet a společné setkání bude o to intezivnější. Nezapomeňte si lucerničku pro betlémský plamínek.

Těšte se, my se na Vás těšíme!15/10/2013

Podaří se zachránit křížek u Domku?

Rubrika: Projekt Jakub – Pavel 19:43

Současný žalostný stav křížku u Domku mnohé Rateňáky včetně nás nenechává lhostejné. Po dvou letech snah o získání peněz na opravu se blýsklo na lepší časy.  Nadace Občanského fóra našemu projektu přislíbila grant. To je dobrá zpráva! Grant však pokryje jen část nákladů.  Abychom projekt mohli úspěšně zvládnout potřebujeme zajistit zbývající částku ve výši 20.000,-Kč. Bez Vás to nepůjde! Poraďte nám, jak zbylou část peněz získat! Pojďte do toho s námi a vraťme krajině duchovní vertikálu!

07/04/2009

Jakub – má to cenu?

Rubrika: Projekt Jakub – Pavel 17:15

Ves a kostel jsou spolu neodmyslitelně spjaty již po staletí.  Ratenický kostel sv. Jakuba Většího měl pohnutý osud a již se i stalo, že byl do výše oken pobořen, to po ničivém požáru roku 1811. Přesto se však vždy našly prostředky, které zajistily jeho obnovu.  Nyní se díky úsilí obce, církve i jednotlivců postupně opět dostává do formy. Přesto však jedna nákladná oprava náš kostel ještě čeká. Prejzová krytina z roku 1936 již své odsloužila a je nezbytně nutná její výměna spolu s revizí krovu a doplněním dešťových odpadů. 
Z toho důvodu se dobročinný spolek Ratenická včela rozhodl podpořit opravu střechy kostela desátkem, tj. 10% z ceny prodaných včelích produktů bude věnováno na opravu kostela dle rozhodnutí kupujícího. Zároveň se již pravidelně pořádá dobrovolná sbírka při Ratenickém koledování, která je další kapkou do měšce na opravu kostela.
Připojte se k hledání finančních prostředků také. Zašlete na účet obecního úřadu svůj desátek, nebo jen korunu. Ptejte se známých, jestli by se přidali i oni.  Můžete se zúčastnit sbírky při Ratenickém koledování. Možná sami naleznete ještě lepší způsob, jak projekt Jakub podpořit.

06/04/2009

Výzva

Rubrika: Projekt Jakub – admin 09:12

Nenechme si zatékat do Jakuba!

 

Ratenická včela touto výzvou apeluje na každého, kolemjdoucího. Udělejme každý to, co udělat můžeme.

Pro ilustraci viz příspěvek Jakub ve fotografii.

letak_vyzva

05/04/2009

Jakub ve fotografii

Rubrika: Projekt Jakub – Pavel 08:46

Kromě zdokumentování probíhajících oprav a stavu kostela sv. Jakuba Většího bychom na tomto místě také rádi zveřejnili historické fotografie obce či kostela. Pokud je máte v šuplíku, spojte se s námi!

 

Chybějící a uvolněné kůrky prejzové krytiny umožňují zatékání dešťové vody – stávající stav

Střecha 2008

 

Věž při opravě v roce 2005 

Věž při opravě

 

Jakubova věž do roku 2005

p1010112a2

 

Jakub chátral několik desetiletí a jen díky dobrým duším přečkal zlé časy socialismu.

Jakub 2000