Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –27/05/2014

Noc kostelů

Rubrika: Projekt Jakub – Pavel 20:38

S periodou dvou let jsme se letos opět připojili k akci, kdy se v noci otevřely kostely pro každou tázající se duši.

Letošní noc byla zaměřena na varhany. Ty naše jsou právě v generální opravě. Celý kostel nyní připomíná truhlářskou dílnu a sklad, protože rozebrané varhany mají takové množství součástek, že se limitně blíží nekonečnu.

Přizvali jsme jednoho z největších odborníků na varhany z našeho kraje – organologa Arcibiskupství pražského pana Štěpána Svobodu. Rozestavěné varhany nám přiblížil a to jak z hlediska historického vývoje, tak funkce. Navíc si dal tu práci a v kronikách dohledal historické střípky k těm našim.

Kdo se Noci kostelů účastnil, ví co je to traktura, mohl si zadout na píšťalu a vidět jak vypadá na kůru rozebtraný varhanní stroj. A kdo nestačil přijít, může si prohlédnout fotografie.