Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –11/05/2022

Noc kostelů

Rubrika: Projekt Jakub – Pavel 14:53

Program

17:00 Komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba Staršího

s Mgr. Vladimírem Rišlinkem, ředitelem Regionálního muzea v Kolíně

Kdy vznikl náš kostel?

Kdo byli ti, jež ho postavili a vyzdobili?

Kdo jsou ti na obrazech a vitrážích?

A mnoho dalšího…

17:30 Bible v novém hávu

Novodobé zpracování témat Bible, reprodukce textů a písní v tichu kostela

17: 45 Malé varhaní preludování

Zakončení Noci kostelů za zvuků varhan, které rozezní Mgr. Luděk Kudláček