Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –29/12/2010

Takové bylo Ratenické koledování…

Rubrika: Duševní pel – Pavel 10:11

Letošní Ratenické koledování bylo obohaceno Betlémským světlem, které jsme přivezli s našimi hasiči z Hořan. Možná také proto, byla atmosféra při Koledování tak milá a přívětivá.
Přejme si, abychom úsměv na tváři a plamínek v srdci uchovali po celý nový rok.

Ratenická včela děkuje všem, kteří se na Koledování podíleli a jakkoliv se zapojili: všem kteří společně zpívali koledy i těm, kteří byli přítomni, rodičům a učitelům za nácvik koled s dětmi, flétnistkám, dětskému sboru, Honzovi za fotografie, hasičům za přivezení plamínku z Hořan, za mince cinkající i bankovky šustící, za propůjčení kostela panu faráři a jeho otevření panu kostelníkovi.

Těšíme se na další setkání s lidmi dobré vůle ať jsou z Ratenic či přespolní.
 

 Ratenické koledování 2010

23/12/2010

Přejeme radostné Vánoce našim příznivcům

Rubrika: Duševní pel – Pavel 12:04

prani2010a

04/12/2010

Ratenické koledování

Rubrika: Duševní pel – Pavel 09:08

Zveme všechny lidi dobré vůle, přátele Ratenic, mecenáše a podporovatele Retenické včely o.s. na Ratenické koledování. Jako tradičně společně zazpíváme vánoční koledy a zájemci si budou moci odnést betlémské světlo. Další informace o Betlémském světle je možno získat na stránkách: www.betlemskesvetlo.cz

ratenicke-koledovani-2010