Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –


Naše projekty

Projekty Ratenické včely jsou pro všechny, kterým není stav věcí lhostejný. Chceme, aby žírný kraj, který nás všechny štědře obdarovává, dostával také něco nazpět. Chceme, aby i samotní lidé s krajem spjati, byli duchovně bohatší.

Našich projektů se může účastnit člověk i anděl, muž i žena, dítě i stařec, pekař i vědec, křesťan i muslim, queer i většinovec, běloch i černoch, Rateničák i Arktiďan, každý bude vítán. (Kategorie dobrých bytostí, které zde nejsou vyjmenovány, zveme také.)

Přespolním stravu, všem dík!

Naše projekty:

  1. projekt Aleje: výsadba ovocných a listnatých stromů v katastru Ratenic
  2. projekt Jakub: podpora obnovy a provozu kostela sv. Jakuba Většího v Ratenicích
  3. Duševní pel: akce k potěše a povznesení ducha
  4. Včelaření a medování: návštěvy v úlech našich včeliček a prodej včelích produktů 

Zvláštní sekci webu tvoří citáty našeho guru, velkého znalce lidské duše a chemických sloučenin, pana Vratislava: Vzpomínky na Vráťu.