Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –11/08/2013

Krajina stará, nová i budoucí

Rubrika: Duševní pel – Pavel 21:17

Přednáška v krajině o krajině a vesnici přinesla nový pohled na téma samotné. Je pohled od hospůdky ke kostelu fádní? Které rostliny jsou ty nejstarší u nás v Ratenicích? A co na to Pražačky? Neopakovatelná atmosféra, odvážné myšlenky byly zachyceny objektivem i diktafonem.


Děkujeme všem, kdo ke zdaru akce přispěli!


Zveme všechny, kteří chtějí získat nevšední pohled na krajinu kolem nás. Přednášku při vycházce do krajiny kolem Ratenic pro nás připravi odborníci nejpovolanější:

PhDr. Petr Meduna, Ph.D.- archeolog se zaměřením na středověkou krajinu a sídla

Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. – archeobotanik zabývající se vývojem kulturní krajiny

RNDr. Jiří Sádlo, CSc. – geobotanik se zájmem o vývoj krajiny a vegetace

Začátek: 18. 8. 2013 v 15 hodin na ratenské návsi.

Následovat bude vycházka do okolí, možná i vyjížďka koňským povozem s výkladem. V případě deště se přednáška uskuteční v prostorách obecního úřadu.

Přijďte se dozvědět mnoho zajímavého o krajině z hlediska archeologie a botaniky. Jak krajina utváří člověka? Jak krajinu utváří člověk? Kam spěje tento vztah a co máme čekat? Prostor bude i na vaše dotazy.