Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –



03/06/2024

Noc kostelů v Ratenicích

Rubrika: Projekt Jakub – Pavel 08:26

Přijměte pozvání na přednášku Mgr. Petra Váchy „O zvoech“. Jistě nezapomene ani  historii zvonů, které byly v našem kostele a z nichž se do našich časů dochoval jediný.