Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –13/10/2010

Vzácná návštěva v Ratenicích

Rubrika: Okolo nás – Pavel 18:33

11. října tohoto roku byla naše obec poctěna vzácnou návštěvou. Přímý potomek šlechtického rodu pánů ze Štylfrýdu a Ratenic přijal pozvání od Ratenické včely a přijel navštívit naši obec.

Hrabě Norbert von Stillfried von Rattonitz s chotí Theresií byli přijati na obecním úřadě, prohlédli si kostel a náves a v podvečerních hodinách pokračovali v cestě domů.

Hraběcí pár obdivoval upravenost naší obce a mile ho překvapilo vřelé přijetí, kterého se mu dostalo. I přesto, že rodina pana Norberta již od roku 1472 v Ratenicích nebydlí, zajímal se živě o právě proběhnuté oslavy 670-tého výročí, plány obce do budoucna a  všední život v obci. V rozhovoru s přítomnými vyzdvihl důležitost otevřené Evropy, sbližování národů i jednotlivců a naději, že i tento drobný krok poznání se,  je dalším počinem k vzájemnému porozumění nejen mezi Čechy a Němci, ale mezi lidmi vůbec.

Památkou na vzácnou a milou návštěvu je několik fotografií a obci darovaná kniha Historie rodu Stillfred von Rattonitz s věnováním. Uložena je na obecním úřadě.

Dar hraběte Norberta obci Ratenice

05/10/2010

Oslavy: náš dík Vám všem!

Rubrika: Duševní pel – Pavel 15:11

Oslavy u příležitosti 670 let od první písemné zmínky o Ratenicích jsou za námi. Jejich hladký průběh mají na svědomí nevyčíslitelné dobré duše ze vsi a okolí, stejně tak jako příkladní návštěvníci. Z oblohy se na nás smálo podzimní slunce a tak není divu, že souhra přírody a lidí se podepsala na spokojenosti všech.

Proto na tomto místě děkujeme hasičům za zajištění bezpečnosti a součinnost, myslivcům za krásnou pamětní lipku a spolupráci, spoluobčanům za zapůjčení obrazů a fotografií, Poděbradskému muzeu za expozici nálezů z okolí Ratenic, obecnímu úřadu za všestrannou podporu, MŠ Ratenice, ZŠ Vrbová Lhota a ZUŠ Pečky za pestrý kulturní program, příznivcům Ratenické včely za pomoc s organizací, návštěvníkům za ohleduplnost, slunci za svit, dešti za posečkání a Bohu za požehnání.

Fotografie z oslav jsou k dispozici stejně tak jako článek v Kolínském deníku a reportáž ČT.

02/10/2010

Rukověť Rateňáka

Rubrika: Dárky pro Vás – Pavel 21:46

V Rukověti Rateňáka naleznete 40 stran poutavého textu, historickou osu běhu ratenických dějin, zajímavosti ze života dávného i nedávno minulého, vše úhledně srovnáno, doplněno vysvětlivkami a odkazy na prameny. Tato základní příručka by měla být v každé ratenické domácnosti. Máte ji? Za dobrovolný příspěvek 75,- Kč může být i Vaše. Rádi Vám ji předáme osobně, nebo pošleme poštou.