Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –23/04/2009

Prvomájová brigáda

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 09:53

Pokud nepůjdete s transparentem na prvomájový průvod a budete chtít udělat něco fajn, připojte se k nám. Budeme ohýbat hřbet se srpem v ruce, abychom nově vysazené stromečky v Ratenických alejích osvobodili z kopřivové džungle.

Další informace viz níže.

letaček k majové brigádě

19/04/2009

Velké sázení

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 17:43

p1010006

Ratenické aleje se rozrostly o 75 stromečků!

 

Tohoto přírustku bylo možno dosáhnout díky štědrému daru kamaráda Martina a místního pěstitele ovocných stromů pana Hrušky. S vypětím všch sil pak právě aktivní část Ratenické včely provedla výsadbu.

 p1010002  ...každý stromeček si přišel na své

Tímto je letošní výsdba u konce. Další etapa teprve začne! Musíme se postarat o vhodné opory, zálivku, vyžínání, ochranu proti okusu.

 ...nezalévá kopřivy, ale nový stromeček

Sledujte web či nástěnku na návsi a připojte se k péči o nově dosázené aleje.

...nový kus aleje

Budeme se zese těšit na spolupráci všech pozitivně smýšlejících lidí.

 

Ratenická včela děkuje svým štědrým podporovatelům.

zahradnictví Hruška ve Velimi

Martin

13/04/2009

První stromy v ratenických alejích

Rubrika: Projekt Aleje – admin 09:11

Dosazování alejí se pomalu rozbíhá. O tom se můžete přesvědčit na vlastní oči, nebo v chronologickém sledu níže.

Pokud máte vlastní stromeček a chcete si ho zasadit , nečekejte na Ratenickou včelu a zasaďte ho. Vzdálenost mezi stromy je 5 mužokroků. Počet ženokroků doporučujeme zvýšit na 6.

V njebližší době očekáváme dar ovocných stromů a doubků. Kdokoliv se bude chtít zúčastnit této velkolepé sázecí akce nechť sleduje tyto stránky, nebo nástěnku na návsi.

  • 22. dubna 2009 byly vysazeny první dva jasany v aleji ratenicko-pečecké
  • 29. dubna 2009 byly vysazeny první dvě gingka v aleji ratenicko-pečecké a jeden dub, v tentýž den v aleji mostek-domek dvě třešně a jedna švestka
  • 5. dubna 2009 byly vysazeny dva jasany v aleji ratenicko-pečecké
  • 13. dubna 2009 byly vysazeny dva jasany v aleji ratenicko-pečecké
  • 18. dubna 2009 se jako blesk z čistého nebe uskutečnilo VELKÉ SÁZENÍ
Letáček k výsadbě alejí

Letáček k výsadbě alejí

08/04/2009

Jarní úklízení

Rubrika: Projekt Aleje – Luděk Kudláček 14:11

Ratenická včela spolu s obecním úřadem zorganizovali jarní brigádu, která si kladla za cíl vyčistit alespoň část příkopů v aleji ratenicko-pečecké.

Díky nadšení dvanácti dobrovolníků a sesbírání 2 kubíků odpadků byl cíl dosažen.  Jak to probíhalo? 

 

S vervou do nich!!! Ať neunikne ani jediný!!!

p1010007

 

Odpadky jsou pronásledovány a pacifikovány odbornými hmaty.

p10100012

 

 Je až s podivem, co všechno zde leželo.

p1010005

 

Nečekanný zájem všech věkových skupin a obého pohlaví  nás mile potěšil. 

09jarniuklizeni00

 

Ratenická včela děkuje všem, kteří se na akci podíleli.

09jarniuklizeni02

07/04/2009

Aleje – proč právě ty?

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 17:16

Řídnoucí aleje ovocných stromů podél cest nás přivádějí k otázce, jak bude náš kraj vypadat po vykácení posledního přestárlého stromu? Mohutné lány řepky, obilí či slunečnice mají své kouzlo, ale po jejich sklizení je krajina bezútěšně prázdná, fádní a nudná. Proto chceme, aby se zachovaly aleje, které krajinu oživují, poskytují stín, zadržují vláhu, produkují kyslík, zbavují vzduch prachu a jsou přínosem pro lidi i včely. Nelze však čekat, až aleje zmizí úplně, je potřeba na jejich obnově začít pracovat ihned.
Stromky k sázení chceme získat z přirozených výsevů (náletů), které by postupem doby vzaly za své (např. z pole u hřbitova) nebo z darů ať ovocnářských školek či jednotlivců.
Princip sázení je rozvržen tak, aby podél asfaltových silnic byly dosazovány listnaté stromy (lípy, jasany, duby, ginga), podél polních cest a říčky Výrovky ovocné stromy především vysokokmeny (jabloně, hrušně, třešně, ořechy, švestky), které místnímu kraji dodávaly po dlouhá desetiletí krajinný výraz.
Informace o průběhu celé akce budou na tomto místě.
Uvítáme jakoukoliv pomoc kohokoliv. Každý může pomoct při shánění stromků, opor, pletiva, dovozu, kopání nebo sázení, zalévání nebo žnutí, každý si může najít své místo pro svou aktivitu, nic není předem určeno. Třeba vám doma zbyl kus pletiva, které se dá užít na ochranu proti okusu, třeba máte tyče, které mohou posloužit jako opora. Kontaktujte nás e-mailem: ratenicka.vcela@gmail.com, vhoďte vzkaz do schránky domu č. 11 nebo nechte vzkaz na obecním úřadě.

Jakub – má to cenu?

Rubrika: Projekt Jakub – Pavel 17:15

Ves a kostel jsou spolu neodmyslitelně spjaty již po staletí.  Ratenický kostel sv. Jakuba Většího měl pohnutý osud a již se i stalo, že byl do výše oken pobořen, to po ničivém požáru roku 1811. Přesto se však vždy našly prostředky, které zajistily jeho obnovu.  Nyní se díky úsilí obce, církve i jednotlivců postupně opět dostává do formy. Přesto však jedna nákladná oprava náš kostel ještě čeká. Prejzová krytina z roku 1936 již své odsloužila a je nezbytně nutná její výměna spolu s revizí krovu a doplněním dešťových odpadů. 
Z toho důvodu se dobročinný spolek Ratenická včela rozhodl podpořit opravu střechy kostela desátkem, tj. 10% z ceny prodaných včelích produktů bude věnováno na opravu kostela dle rozhodnutí kupujícího. Zároveň se již pravidelně pořádá dobrovolná sbírka při Ratenickém koledování, která je další kapkou do měšce na opravu kostela.
Připojte se k hledání finančních prostředků také. Zašlete na účet obecního úřadu svůj desátek, nebo jen korunu. Ptejte se známých, jestli by se přidali i oni.  Můžete se zúčastnit sbírky při Ratenickém koledování. Možná sami naleznete ještě lepší způsob, jak projekt Jakub podpořit.

Včely a my

Rubrika: Včelaření a medování – Pavel 17:14
 
Takhle jsme začínali
Takhle jsme začínali

Částí dobročinného spolku jsou také včely, které, sobě vlastním způsobem spolupracují na všech projektech, které spolek pořádá. Protože je jejich pracovitost nezdolná a plody jejich práce lahodné, my včelaři prodáváme jejich produkty.

Zároveň jsme ustanovili, že podpoříme projekt Jakub nebo Aleje desátkem, tj. 10% z ceny prodaných včelích produktů bude věnováno na jeden z projektů podle toho, jak se kupující rozhodne.
Mate-li zájem o poznání života včel, o včelaření nebo o naše produkty dejte nám vědět emailem ratenicka.vcela@gmail.com, nebo vhoďte vzkaz do schránky domu č. 11.  Pokud Vám nebudeme umět zodpovědět vaše otázky, nebo nebudeme mít produkt, který hledáte, pokusíme se kontaktovat naše přátele – zkušené včelaře. 

Symbióza

Symbióza

06/04/2009

Výzva

Rubrika: Projekt Jakub – admin 09:12

Nenechme si zatékat do Jakuba!

 

Ratenická včela touto výzvou apeluje na každého, kolemjdoucího. Udělejme každý to, co udělat můžeme.

Pro ilustraci viz příspěvek Jakub ve fotografii.

letak_vyzva

05/04/2009

Jakub ve fotografii

Rubrika: Projekt Jakub – Pavel 08:46

Kromě zdokumentování probíhajících oprav a stavu kostela sv. Jakuba Většího bychom na tomto místě také rádi zveřejnili historické fotografie obce či kostela. Pokud je máte v šuplíku, spojte se s námi!

 

Chybějící a uvolněné kůrky prejzové krytiny umožňují zatékání dešťové vody – stávající stav

Střecha 2008

 

Věž při opravě v roce 2005 

Věž při opravě

 

Jakubova věž do roku 2005

p1010112a2

 

Jakub chátral několik desetiletí a jen díky dobrým duším přečkal zlé časy socialismu.

Jakub 2000

03/04/2009

Keltové, Germání nebo Slované?

Rubrika: Okolo nás – Pavel 13:24

Z obrazců v polích se dá usuzovat na přítomnost člověka v prehistorických dobách.

 

Další zajímavé informace jsou k nalezení na: http://cestyapamatky.cz/kolinsko/ratenice