Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –


Here we go

07/04/2009

Aleje – proč právě ty?

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel – 17:16

Řídnoucí aleje ovocných stromů podél cest nás přivádějí k otázce, jak bude náš kraj vypadat po vykácení posledního přestárlého stromu? Mohutné lány řepky, obilí či slunečnice mají své kouzlo, ale po jejich sklizení je krajina bezútěšně prázdná, fádní a nudná. Proto chceme, aby se zachovaly aleje, které krajinu oživují, poskytují stín, zadržují vláhu, produkují kyslík, zbavují vzduch prachu a jsou přínosem pro lidi i včely. Nelze však čekat, až aleje zmizí úplně, je potřeba na jejich obnově začít pracovat ihned.
Stromky k sázení chceme získat z přirozených výsevů (náletů), které by postupem doby vzaly za své (např. z pole u hřbitova) nebo z darů ať ovocnářských školek či jednotlivců.
Princip sázení je rozvržen tak, aby podél asfaltových silnic byly dosazovány listnaté stromy (lípy, jasany, duby, ginga), podél polních cest a říčky Výrovky ovocné stromy především vysokokmeny (jabloně, hrušně, třešně, ořechy, švestky), které místnímu kraji dodávaly po dlouhá desetiletí krajinný výraz.
Informace o průběhu celé akce budou na tomto místě.
Uvítáme jakoukoliv pomoc kohokoliv. Každý může pomoct při shánění stromků, opor, pletiva, dovozu, kopání nebo sázení, zalévání nebo žnutí, každý si může najít své místo pro svou aktivitu, nic není předem určeno. Třeba vám doma zbyl kus pletiva, které se dá užít na ochranu proti okusu, třeba máte tyče, které mohou posloužit jako opora. Kontaktujte nás e-mailem: ratenicka.vcela@gmail.com, vhoďte vzkaz do schránky domu č. 11 nebo nechte vzkaz na obecním úřadě.

Žádné komentáře »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS komentářů k tomuto příspěvku.

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.