Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –


Here we go

30/03/2014

Jaké bylo setkání poutníků v Ratenicích?

Rubrika: Duševní pel – Pavel – 22:09

Za asistence plného jarního slunce jsme měli možnost potkat, poznat a naslouchat poutníkům, kteří letos otevřeli svou sezónu, k naší velké radosti,  srazem v Rateniciích. K dispozici je fotoreportáž ze setkání.

Na třicet poutníků z různých koutů Čech se setkalo v Ratenicích spolu s Rateňáky. Společný program byl zahájen komentovanou prohlídkou po naučné stezce Marobudovi v patách. Na ní jsme přiblížili našim milým hostům historii obce a přidali úsměvné perličky místních minihistorek.

Na závěr prohlídky jsme zasadili sedm javorů, stromů, které poskytnou další generaci poutníků stín. Preciznost a péče s jakou poutníci stromy sázeli byla obdivuhodná a hodná následování. Pozitivní myšlenky, které stromečky dostaly do vínku, jim jistě pomohou překonat nástrahy okolního světa.

Večerní blok jsme zahájili filmem od Jakuba k Jakubovi. Následné povídání o poutnictví, bylo velmi zajímavé pro nás nepoutníky. Poutníci nám dovolili nahlédnout do jejich putování, radostí i strastí, které na poutích zažívají, přiblížili nám atmosféru pouti i setkání, která se během pouti přihodí. Nevšedním zážitkem bylo povídání Petra Hirsche o pouti dlouhé 16.000 kilometrů.

Raní loučení po mši svaté, kdy jsme všichni obdrželi požehnání na cesty, proběhlo jako byste se loučili s dobrými známými. Pohodová, radostná a otevřená atmosféra byla průvodním znakem celého setkání.

Mnohokrát děkujeme Rateňákům a lidem s dobrým srdcem, kteří pomohli k  hladkému průběhu akce. Hostinskému Lukášovi za odvahu propůjčit sál, paní Podskalské, Sekavcové a Štěpánce za upečení koláčů, paní Volákové za přípravu oběda, paní Čáslavové za upečení sypánků, paní Krulišové za dar stromečků, Peterovi za všestrannou pomoc, panu starostovi Kratochvílovi za přivítání poutníků, otci Josefovi za udělení požehnání, členům Ultrei za příkladnou spolupráci, členům Ratenické včely za stoprocentní nasazení a svatému Jakubovi za účinnou přímluvu.

Žádné komentáře »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS komentářů k tomuto příspěvku.

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.