Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –


Duševní pel

I v našich nevelkých Ratenicích může být kulturno jež povznese ducha a rozšíří obzory.


29/08/2014

Ratenické varhnany v plné síle

Rubrika: Duševní pel – Pavel 08:27

V ratenickém kostelíku sv. Jakuba jsou opět varhany, které mají vše, co správné varhany mají mít. Barevný zvuk, který umí pohladit po duši i zahřmít. Ještě před pár měsíci tomu tak nebylo. O postupu rekonstrukce, která byla iniciována Římskokatolickou farností v Pečkách ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a naším spolkem a z velké části financována díky MAS Podlipansko o.p.s. z Programu rozvoje venkova, si můžete přečíst následující článek.

Na tomto místě chceme poděkovat všem, kteří se na opravě nezištně podíleli. I nepatrná pomoc přispěla ke zdaru celé akce!

14/07/2014

Očekáváme poselstvo ze Stillfriedu.

Rubrika: Duševní pel – Pavel 20:04

Poslové ze Stillfriedu byli velce milí  lidé se spoustou aktivit, které nás inspirovaly: ochotnické divadlo, kreativní vánoční bazar, výlety přírodou, vydávání spolkového časopisu…

Kdo má chuť přiblížit si atmosféru příprav a setkání má příležitost.

Děkujeme všem, kdo nám pomohli důstojné setkání připravit, ať to již byl pan starosta s uvítacím proslovem, nebo pan Bašta s otevřením kostela k prohlídce. 

 

 

Přes tři roky komunikujeme s dolnorakouskou obcí Stillfried s níž nás pojí společná historie díky šlechtickému rodu pánů ze Stillfriedu a Ratenic.

Při neplánované cyklo návštěvě zástupců Ratenické včely minulé léto, jsme si prohlédli obec a kostelík, ale zástupce obce jsme nezastihli.

Tuto sobotu 19. 7. se můžeme těšit na poselstvo ze Stillfriedu, které bude složeno převážně z členů tamního okrašlovacího spolku. Třeba se z našeho setkání vyvine zajímavé spolupráce nebo inspirace pro obec. Necháme se překvapit.

Kostel sv. Jiří ve Steillfriedu ještě pamatuje pány ze Stiellfriedu a posléze z Ratenic.

30/03/2014

Jaké bylo setkání poutníků v Ratenicích?

Rubrika: Duševní pel – Pavel 22:09

Za asistence plného jarního slunce jsme měli možnost potkat, poznat a naslouchat poutníkům, kteří letos otevřeli svou sezónu, k naší velké radosti,  srazem v Rateniciích. K dispozici je fotoreportáž ze setkání.

Na třicet poutníků z různých koutů Čech se setkalo v Ratenicích spolu s Rateňáky. Společný program byl zahájen komentovanou prohlídkou po naučné stezce Marobudovi v patách. Na ní jsme přiblížili našim milým hostům historii obce a přidali úsměvné perličky místních minihistorek.

Na závěr prohlídky jsme zasadili sedm javorů, stromů, které poskytnou další generaci poutníků stín. Preciznost a péče s jakou poutníci stromy sázeli byla obdivuhodná a hodná následování. Pozitivní myšlenky, které stromečky dostaly do vínku, jim jistě pomohou překonat nástrahy okolního světa.

Večerní blok jsme zahájili filmem od Jakuba k Jakubovi. Následné povídání o poutnictví, bylo velmi zajímavé pro nás nepoutníky. Poutníci nám dovolili nahlédnout do jejich putování, radostí i strastí, které na poutích zažívají, přiblížili nám atmosféru pouti i setkání, která se během pouti přihodí. Nevšedním zážitkem bylo povídání Petra Hirsche o pouti dlouhé 16.000 kilometrů.

Raní loučení po mši svaté, kdy jsme všichni obdrželi požehnání na cesty, proběhlo jako byste se loučili s dobrými známými. Pohodová, radostná a otevřená atmosféra byla průvodním znakem celého setkání.

Mnohokrát děkujeme Rateňákům a lidem s dobrým srdcem, kteří pomohli k  hladkému průběhu akce. Hostinskému Lukášovi za odvahu propůjčit sál, paní Podskalské, Sekavcové a Štěpánce za upečení koláčů, paní Volákové za přípravu oběda, paní Čáslavové za upečení sypánků, paní Krulišové za dar stromečků, Peterovi za všestrannou pomoc, panu starostovi Kratochvílovi za přivítání poutníků, otci Josefovi za udělení požehnání, členům Ultrei za příkladnou spolupráci, členům Ratenické včely za stoprocentní nasazení a svatému Jakubovi za účinnou přímluvu.

25/03/2014

Setkání poutníků v Ratenicích

Rubrika: Duševní pel – Pavel 23:20

Letos budeme mít tu radost, přivítat v Ratenicích poutníky ze všech koutů Česka (možná i z koutů jiných), sdílet s nimi jejich zážitky , dovědět se něco o poutích, poutnictví a poutnících. Zeptejte se našich hostů na to, co vás zajímá. Jistě vás neodmítnou.

Určitě si udělejte červenou tečku do kalendáře a příjďte na večerní setkání s poutníky do hostince U Kratochvílů, o zajímavé zážitky nebude nouze.  Kdo bude chtít pomoct s organizací akce, je vítán.

30/01/2014

Ekomuzeum v éteru

Rubrika: Duševní pel – Pavel 20:43

Tvůrce Ekomuzea Ratenice navštívil pan redaktor Českého rozhlasu Trnka a z jeho návštěvy vznikla reportáž, kterou naleznete na stránkách rozhlasu. Panu redaktorovi děkujeme za přízeň, Vám přejeme dobrý poslech.

22/01/2014

polní kino BioTop uvádí: Z popelnice do lednice

Rubrika: Duševní pel – Pavel 22:34

Letošní první promítání polního kina BioTop přináši dokument o koloběhu potravin v konzumní společnosti bohaté Evropy. Dokument nám klade znepokojivé otázky a nabízí ještě znepokojivější odpovědi. Chcete vědět víc? Příjďte!

sobota, 25. 1. 2014, 17 hodin, budova obecního úřadu v Ratenicích


08/01/2014

Tříkálová koleda po šedesáti letech

Rubrika: Duševní pel – Pavel 21:00

Po šedesáti letech se v Ratenicích opět objevili tři králové, aby popřáli vše dobré do nového roku a napsali požehnání na veřeje dveří stavení.

Děkujeme ze milé  a usměvavé přijetí, všelikeré hoštění a obdarování. Vážíme si otevřenosti srdce těčh s nimiž jsme se setkali. Díky Vám je již většina potřebných finančních prostředků k opravě křížku u Domku pohromadě!


28/12/2013

Přání pro Vás

Rubrika: Duševní pel – Pavel 10:47

Přejeme celé ratenické pospolitosti zdraví, které dodá dostatek sil pro konání dobra. Ať plamínek z Betléma přemůže temnoty, keré se nám mohou zdát nepřekonatelné. Ať práce přináší užitek, vyhnou se nám bouře a krupobití a máme hojnou úrodu a bohatou sklizeň.

Děkujeme Vám za podporu a pomoc při projektech, které jsme v uplynulém roce do Ratenic přinesli.

Těšíme se na setkávání s Vami v roce novém při společných snahách o Ratenice krásnější.

22/11/2013

Ekomuzeum Ratenice otevřeno!

Rubrika: Duševní pel – Pavel 15:05

Badatelé, zájemci, reteničtí občané a všichni, kdo se zajímají o lokální historii, ti kteří se nespokojí jen s letmým pohledem, mají k dispozici muzeum svého druhu ojedinělé!

Do muzea vede jednoduchá cesta:

www.ekomuzeum.ratenice.cz

(otevřeno 24 hodin denně a někdy i déle)


Skupina Mladých historiků z materiálů Ekomuzea vytvořila naučnou stezku „Marobudovi v patách“ po níž se letos vydal i tradiční lampionový průvod. Grandiózní stavba muzea zaujala i Českou televizi, které o muzeu natočila reportáž.

11/11/2013

S lampionem po naučné stezce

Rubrika: Duševní pel – Pavel 20:13

Zlomový dějinný okamžik obce Ratenice! U toho nesmíte chybět! V jednom dni, v jednom odpoledni a na jednom místě:

- slavnostního otevření a představení internetového muzeum obce Ratenice

- otevření naučné stezky kolem Ratenic s názvem „Marobudovi v patách“

- lampionového průvodu po naučné stezce s vykutálenými otazkami pro děti i dospělé, tentokrát na téma Ratenice

Zároveň jsme pro Vás připravili upomínkové předměty k těmto událostem.  Vaše finanční podpora bude věnována na opravu křížku u Domku.

SRDEČNĚ ZVEME!