Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –


Okolo nás

Postřehy, úvahy, názory. I vaše texty mohou být v této rubrice. Zašlete nám je!


01/10/2013

Po dobrém chodníku

Rubrika: Okolo nás – Pavel 05:51

Opět se povedl jeden projekt pro Ratenice.  Po dobrém chodníku se dá projít celým středem obce. Projekt byl spolufinancován  z Programu rozvoje venkova ČR Státním zemědělským intervenčním fondem, ale na získání dotace jste měli podíl i vy všichni Rateňáci, kteří jste se zúčastnili naší ankety – analýzy potřebnosti, která byla součástí žádosti. Mnohdy pomohou i jen maličkosti.

Děkujeme všem, kteří se podílel na anketě, ale i těm, kteří projekt uvedli v život.

15/04/2013

Ukliďme svět, ukliďme Výrovku!

Rubrika: Okolo nás – Pavel 20:25

Lesík proměněný v černou skládku byl smutným vysvědčením rateňáků. Kus za vsí, až u trati za Domkem, byl skryt pozornosti a zájmu a tak tohoto stavu využili ti, kterým vyhovuje nezájem a přehlížení. Pár odhodlaných tento stav zvrátilo, povšimlo si a konali. Tři hodiny sbírání vydalo na 10 pytlů skla, 4 pytle směsného odpadu a 2 pytle plastů. Výsledek je však víc než uspokojivý, kus přírody je zase přírodou.

Ratenická včela děkuje odhodlaným, že obětovali čas a místo starosti o své zahrádky uklidili po lhostejných. Obecnímu úřadu děkujeme za svoz pytlů a MAS Podlipansko za šíření této akce do dalších vsí.

———————————————xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx——————————————————-

Jaro, na které jsme se tak těšili,  nastavilo zrcadlo lidské lhostejnosti. Co skrýval milosrdný sníh najednou vyplulo na povrch a kolem Ratenic se objevily igelity, lahve plastové i skleněné, plechovky…

Zveme proto každého, jemuž není stav našeho okolí lhostejný k účasti na akci: „Ukliďme svět, ukliďme Výrovku!“

Tentokrát napřeme své síly v lesíku za Domkem, který o naši péči úpěnlivě volá.

Sraz odhodlaných: v sobotu, 20. 4. 2013 v 9 hodin na návsi.

Příroda se Vám za námahu odvděčí, stojí to za to!

22/09/2012

Dny medu Pečecka – pozvánka na akci, která se koná jednou za sto let

Rubrika: Okolo nás – Pavel 21:51

Zveme všechny příznivce včelaření a medu, přírody a  zdravého životního stylu, moudrosti a poučení na oslavu, která se nekonala celých sto let! Dny medu Pečecka připomenou sté výročí založení Včelařského spolku pro Pečky, Dobřichov a Ratenice. Je pro Vás nachystán bohatý program a pestrý výběr lokálních produktů. Rádi Vás uvítáme u stánku Ratenické Včely.

Těšíme se v neděli 30. září na viděnou.

11/09/2012

U louže o louži

Rubrika: Okolo nás – Pavel 14:03

Setkání u louže přineslo podnětné postřehy a ukázalo, jakým směrem by se uvažování o využití louže mohlo dále ubírat. Krátké resumé veřejné debaty následuje, několik fotografií jest přiloženo.

 

 

Z historie louže:

-          nejstarší dochovaný záznam o louži je z roku 1878 s souvisí s opravou u cesty

-          v louži se plavili koně, chovaly husy, projíždělo se jí povozy, aby se zatáhly dřevěné součásti

-          v louži se v létě plavalo a v zimě bruslilo

-          louže sloužila jako požární nádrž

Proč není dnes v louži dostatek vody jako dřív?

-          původně sem sváděná dešťová voda z obce byla při budování dešťové kanalizace svedena do Ratenického potoka

-          při výstavbě JZD byly porušeny drenáže meliorací a již nikdy nebyly obnoveny

-          při čištění louže v 70. letech bylo porušeno jílové dno a voda prosakuje do podloží

-          postupem času došlo k rozpraskání betonových stěn louže

Zdroje vody pro další život louže

-          v současné době je voda v louži převážně dešťová

-          kolem louže se nacházejí studně, které by mohly louži napájet

Využití louže dnes jak ho vidí účastníci veřejné debaty

-          nechceme louži zasypat

-          zásoba vody při nutnosti hašení

-          vodní plocha

-          mokřad

-          kombinace vodní plochy a mokřadu

Děkujeme všem, kteří se k louži přišli podívat, podělili se o své vědomosti o louži a vyslovili své návrhy na další využití.  Ratenická Včela bude s těmito cennými informacemi dále pracovat s cílem vrátit louži funkčnost a krásu.

Všichni, kdo mají chuť podílet se na hledání cesty jsou vítáni. Za další informace k louži budeme vděční. Ozvěte se nám.

 

Zveme Vás na veřejnou debatu k tématu: LOUŽE

Může být louže chloubou obce? Proč je louže v obci? Jak by se dala využít? Má smysl s louží něco dělat? Na tyto a další otázky se pokusíme společně najít odpovědi při veřejné disuzi na níž Vás zveme. Každý se může vyjádřit, každý může přispět k vyřešení otázky: Co s ní?

 

15/06/2012

Jak by měl vypadat náš region, jak by měly vypadat Ratenice?

Rubrika: Okolo nás – Pavel 11:23

Kladete si otázku, jak by mělo vypadat prostředí a krajina kolem Vás? Chcete dát náměty k rozvoji našeho regionu? Přemýšlíte, jak by měly Ratenice vypadat za pár let? O Vaše nápady má zájem MAS Podlipansko o.p.s., aby v příštím období napnulo své síly právě dle Vašich tužeb. Využijte své náměty z nedávného dotazníkového šetření pro Plán rozvoje obce, doplňte je a dejte MASce vědět po čem toužíte, co Vám chybí a co by bylo třeba zlepšit. Podrobné informace včetně formuláře naleznete na stránkách MASky.

Zajímá-li Vás, jak další rozvoj vidí Ratenická včela, přečtěte si následující teze. Pokud se s námi ztotožňujete, staňte se členy Ratenické včely. Kontaktujte nás!

19/04/2012

Den Země – rady a tipy

Rubrika: Okolo nás – Pavel 07:40

22. 4. bude naše Země slavit svátek. Tato stařenka nám je stále nakloněna a dává nám mnoho ze svých pokladu, které pro nás za miliardy let vytvořila. Občas to bereme jako samozřejmost, mnohdy si neuvědomujeme, že by to mohlo být jinak. Co kdyby vyschla Výrovka, okolní pole přestala plodit a naše zahrady by se proměnily v poušť? Nic není tak samozřejmé,  jak by se na první pohled mohl zdát.  Jistě naleznete spoustu způsobů, jak dát Zemi dárek. Pro inspiraci je zde několik rad:

 

choďte v  maximální míře pěšky, jezděte na kole,  je to nejen šetrné , ale prospěje to i Vašemu zdraví

snažte se maximálně omezit cestování autem, jezděte na kole

používejte nabíjecí baterie jsou nejen šetrnější vůči životnímu prostředí, ale i vůči Vaší kapse

zakupte si zásuvky s vypínačem tzv. psy a vypínejte televizi, počítač či různé nabíječky a transformátory dokonale, “stand-by mode“ moderních spotřebičů odebírá 5-20W

při čištění zubů a při holení vypínejte vodu, ročně tak ušetříte stovky litrů vody

vybetonováním či vydlážděním dvorku se připravíte nejen sebe o vodu a zeleň, ale také řadu rostlin a živočichů o místo na Zemi

pravidelné čištění kotlů a komínů ušetří až desítky procent energie potřebné k vytápění, naši hasiči Vám rádi pomohou

pálením odpadků vznikající látky jako fosgen, furany či dioxiny jsou ve vojenství používány jako bojové plyny, nebuďte lhostejní

vyhýbejte se jakýmkoliv jedům. Existuje řada způsobů jak se bránit škůdcům, od mechanické ochrany po zelenou chemii

nikdy nepoužívejte herbicidy či pesticidy, inspirujte se biozemědělstvím či zelenou chemií

snažte se nakupovat české výrobky, které necestovaly přes půlku světa

orientujte se na lokální produkci, nakupujte sezonní potraviny

pěstujte ovoce a zeleninu, vedle radosti z kontaktu s přírodou budete mít i zdravotně nezávadné výpěstky

při vaření vždy používejte pokličku, ušetří až 30% energie, použitím Papinova hrnce ještě více

pravidelně odmrazujte mrazák, ušetříte tak až několik desítek procent energie

kupte si atlas rostlin, poznejte blíže flóru v okolí svého bydliště, objevíte tak krásu rostlinné říše

nechte kus zahrady pro divokou přírodu. Keře a hromady starých větví jsou skvělým místem pro hmyz a drobná zvířata

vyrobte a vyvěste ptačí budky, nikdy nebylo jednodušší darovat domov

nechte si zdarma poradit v ekologicko-energetických poradnách, jejich seznam najdete na internetu

Zpracováno dle:  Česká křesťanská environmentální síť

05/04/2012

Ukliďme Výrovku

Rubrika: Okolo nás – Pavel 12:56

Symbolem letošního jarního uklízení bude říčka Výrovka. Spojíme své síly s dobrovolníky z okolních obci a zbavíme říčku odpadu, který k nám doplul a uvelebil se na březích. Připojíme se tak k lidem, kteří se v rámci akce CLAEN UP THE WORLD – UKLIĎME SVĚT snaží pomoct přírodě. Smyslem akce není pouze uklízet, ale poukázat na to, že ohleduplným přístupem může každý z nás přírodě prospět. Odpad budeme separovat, odvoz zajištěn. Na každého účastníka čeká malé překvapení!

Přijďte a ukažte, že Vám na přírodě záleží! Každý je důležitý! Bez Vás to nepůjde!

Těšíme se na Vás v sobotu 14. dubna ve 13 hodin před obecním úřadem v Ratenicích!

  

Letos se při úklidu Výrovky sešli především mladí čističi a čističky. Podařilo se navázat na snahu milovníků přírody podél toku a vyčistit i kus koryta Výrovky u Ratenic. Děkujeme všem, kteří přišli a s chutí se pustili do práce. Díky Vám je kolem Ratenic zase utulněji. Celé snažení je zachyceno v pixlech, podívejte se

 

26/03/2012

Hidina Země

Rubrika: Okolo nás – Pavel 08:34

HODINA ZEMĚ je celosvětový happeningu na podporu ochrany životního prostředí a klimatu. Milióny lidí a tisíce měst po celém světě zhasnou na hodinu svá světla. Dávají tak najevo, že ochrana přírody a klimatu jim není lhostejná. 

Své osvětlení například zhasnou pyramidy v Gize, Eifelova věž v Paříži, Karlštejn či Tančící dům. Připojí se i RATENICE a na hodinu se ponoří do tmy.

Přidejte se i Vy! Zhasněte svou domácnost.
Užijte si tmy při svíčkách, nebo přijďte na cestovatelský podvečer o Guatemale.

Přejeme příjemný večer s černou hodinkou.

 

16/03/2012

Cyklostezka má zelenou!

Rubrika: Okolo nás – Pavel 08:13

 Milí přátelé, s velkou radosti jest třeba dáti ve známost, že projekt cyklostezky Ratenice – Pečky dostal požadovanou finanční podporu, a tudíž může býti realizován.

Na zpracování projektu se podíleli mnozí a jim patří dík. Ještě větší dík patří Vám všem, kteří jste bez nároků na finance a ve svém volném čase, připravili anketu k cyklostezce, Vám kteří jste se jí zúčastnili a také Vám, kteří jste tejknuli snímky dopravní vytíženosti silnice na Pečky. Bez těchto malých věcí by věci velké vznikaly jen obtížně. Děkujeme Vám za pomoc!

05/03/2012

Co bude dál?

Rubrika: Okolo nás – Pavel 21:25

Jeden projekt nevyšel, těšme se na další! Stále kolem sebe máme spoustu příležitostí jak věci zlepšit i když na to právě nejsou peníze. Nedostatek pestrobarevných papírků, které již dávno nejsou kryty zlatem, nahradíme odhodláním, nasazením a neoblomností.

2_sance_ratenicka_vcela_web_modi