Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –


Okolo nás

Postřehy, úvahy, názory. I vaše texty mohou být v této rubrice. Zašlete nám je!


03/08/2015

Houpačka nad Klenotem

Rubrika: Okolo nás – Pavel 18:08

Při dotazu, kdy že si se naposledy houpal na houpačce, jsme my dospělí odpovídali povětšinou v řádu let až desítek let.  Nyní se každý, kdo přijde k Domku, může pohoupat kdykoliv ho tato kratochvíle napadne.

V neděli jsme na letitý jasan, který roste mezi Domeckým křížkem a Domkem, pověsili houpačku.  Je určena každému procházejícímu, aby mu umožnila vzpomenout dětských let, usednout a rozhoupat celý svět, stát se na chvíli radostným a hravým. A také vnímat krásu a ducha vpravě historického místa. Naučná tabule vám napoví, proč jsme houpačce dali jméno Houpačka nad Klenotem.

Houpačku jsme mohli instalovat díky projektu „100 houpaček pro krajinu“ tvůrčí skupiny naOkraji.

Věz a pamatuj: Pohup na Houpačce nad Klenotem jest dovolen pouze a jen na vlastní triko!

25/03/2014

Zlatý erb je v Ratenicích

Rubrika: Okolo nás – Pavel 23:09

V soutěž i Zlatý erb ve Středočeském kraji, v kategorii o nejlepší elektronickou aplikaci, získalo Ekomuzeum Ratenice první místo. Děkujeme všem, kteří Ekomuzeum Ratenice podporují a dotovali jej zajímavými materiály z historie obce. Zlatý erb je i váš! Věříme, že s Vaší pomocí Ekomuzeum Ratenice ještě doplníme dalšími zajímavými objevy.

Jak asi Ekouzeum Rtenice dopadne v celostátním kole?

Petra Čáslavová za Ratenickou včelu a Jiří Papež za obec Ratenice přebírají výhru, zlatý erb Středočeského kraje.

05/03/2014

Hlasujte pro Ekomuzeum Ratenice!

Rubrika: Okolo nás – Pavel 09:12

Náš opečovávaný bumbrlíček – Ekomuzeum Ratenice, se vydal na zkušenou do světa. V rámci soutěže Zlatý erb – soutěže o nejlepší web obce a o nejlepší webovou službu obce, bude reprezentovat Ratenice. Chcete-li mu pomoci ke slávě, dejte mu hlas veřejnosti.

Hlasovat můžete pouze do čtvrtku 27. 3. 2014 16:00, proto se svým hlasem neváhejte.

Hlasuje se takto:

1)  Na stránce http://zlatyerb.obce.cz/ v oddílu „Zaslání hlasu pro centu veřejnosti“ vyplníte Ratenice – zmáčknete VYHLEDAT

2) Po vyhledání vyplníte svou e-mailovou adresu (ostatní kolonky vyplňovat nemusíte) – a zmáčknete HLASUJI A OČEKÁVÁM OVĚŘOVACÍ E-MAIL

3) Vstupte do své e-mailové  schránky, otevřete ověřovací e-mail a klikněte na odkaz v tomto mailu. Bez kliknutí na ověřovací odkaz není zaslaný hlas platný!

Váš hlas nebude jen hlasem pro Ekomuzeum Ratenice, bude to hlas pro Ratenice tvůrčí a kreativní. Děkujeme za každý nový hlas!

Pokud řeknete i svým přátelům, pošlete info na facebooku, či jiné sociální síti, budeme rádi.

c

25/11/2013

Staročeské Vánoce – příležitost pro dobrý skutek

Rubrika: Okolo nás – Pavel 19:55

Na Staročeských Vánocích se schází takřka celá občina. Letos tomu jistě nebude jinak. Ratenická včela  by chtěla vytvořit prostor pro dobrý skutek, který napomůže ke zvelebení našeho okolí. Spolek získal grant, který zčásti pokryje náklady na rekonstrukci křížku u Domku. Další část prostředků bychom chtěli získat s Vaší pomocí. V rámci Staročeských Vánoc nabídneme drobné suvenýry s motivy Ratenic a včel a je na Vás, jakou částkou projekt obnovy křížku podpoříte. Věříme, že společně dokážeme křížku vrátit zašlou krásu a krajině spirituální vertikálu.

Těšíme se na viděnou v neděli 1. 12. 2013 na Staročeských Vánocích.

10/11/2013

Ratenický včelařský betlém na výstavě ve Francii

Rubrika: Okolo nás – Pavel 21:10

Spolek pro dědictví, umění a tradice z francouzské obce Brenouille (70 km severně od Paříže) pořádá každoročně výstavu betlémů.  Díky spolupráci našich sdružení budou letos poprvé vystaveny i české papírové betlémy. Vedle již slavných betlémů Mikoláše Alše, Josefa Lady či Marie Fišerové Kvěchové, bude vystaven i Ratenický včelařský betlém. Přejeme francouzským návštěvníkům, aby se jim výstava líbila a těšíme se na jejich ohlasy.

01/10/2013

Po dobrém chodníku

Rubrika: Okolo nás – Pavel 05:51

Opět se povedl jeden projekt pro Ratenice.  Po dobrém chodníku se dá projít celým středem obce. Projekt byl spolufinancován  z Programu rozvoje venkova ČR Státním zemědělským intervenčním fondem, ale na získání dotace jste měli podíl i vy všichni Rateňáci, kteří jste se zúčastnili naší ankety – analýzy potřebnosti, která byla součástí žádosti. Mnohdy pomohou i jen maličkosti.

Děkujeme všem, kteří se podílel na anketě, ale i těm, kteří projekt uvedli v život.

15/04/2013

Ukliďme svět, ukliďme Výrovku!

Rubrika: Okolo nás – Pavel 20:25

Lesík proměněný v černou skládku byl smutným vysvědčením rateňáků. Kus za vsí, až u trati za Domkem, byl skryt pozornosti a zájmu a tak tohoto stavu využili ti, kterým vyhovuje nezájem a přehlížení. Pár odhodlaných tento stav zvrátilo, povšimlo si a konali. Tři hodiny sbírání vydalo na 10 pytlů skla, 4 pytle směsného odpadu a 2 pytle plastů. Výsledek je však víc než uspokojivý, kus přírody je zase přírodou.

Ratenická včela děkuje odhodlaným, že obětovali čas a místo starosti o své zahrádky uklidili po lhostejných. Obecnímu úřadu děkujeme za svoz pytlů a MAS Podlipansko za šíření této akce do dalších vsí.

———————————————xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx——————————————————-

Jaro, na které jsme se tak těšili,  nastavilo zrcadlo lidské lhostejnosti. Co skrýval milosrdný sníh najednou vyplulo na povrch a kolem Ratenic se objevily igelity, lahve plastové i skleněné, plechovky…

Zveme proto každého, jemuž není stav našeho okolí lhostejný k účasti na akci: „Ukliďme svět, ukliďme Výrovku!“

Tentokrát napřeme své síly v lesíku za Domkem, který o naši péči úpěnlivě volá.

Sraz odhodlaných: v sobotu, 20. 4. 2013 v 9 hodin na návsi.

Příroda se Vám za námahu odvděčí, stojí to za to!

22/09/2012

Dny medu Pečecka – pozvánka na akci, která se koná jednou za sto let

Rubrika: Okolo nás – Pavel 21:51

Zveme všechny příznivce včelaření a medu, přírody a  zdravého životního stylu, moudrosti a poučení na oslavu, která se nekonala celých sto let! Dny medu Pečecka připomenou sté výročí založení Včelařského spolku pro Pečky, Dobřichov a Ratenice. Je pro Vás nachystán bohatý program a pestrý výběr lokálních produktů. Rádi Vás uvítáme u stánku Ratenické Včely.

Těšíme se v neděli 30. září na viděnou.

11/09/2012

U louže o louži

Rubrika: Okolo nás – Pavel 14:03

Setkání u louže přineslo podnětné postřehy a ukázalo, jakým směrem by se uvažování o využití louže mohlo dále ubírat. Krátké resumé veřejné debaty následuje, několik fotografií jest přiloženo.

 

 

Z historie louže:

-          nejstarší dochovaný záznam o louži je z roku 1878 s souvisí s opravou u cesty

-          v louži se plavili koně, chovaly husy, projíždělo se jí povozy, aby se zatáhly dřevěné součásti

-          v louži se v létě plavalo a v zimě bruslilo

-          louže sloužila jako požární nádrž

Proč není dnes v louži dostatek vody jako dřív?

-          původně sem sváděná dešťová voda z obce byla při budování dešťové kanalizace svedena do Ratenického potoka

-          při výstavbě JZD byly porušeny drenáže meliorací a již nikdy nebyly obnoveny

-          při čištění louže v 70. letech bylo porušeno jílové dno a voda prosakuje do podloží

-          postupem času došlo k rozpraskání betonových stěn louže

Zdroje vody pro další život louže

-          v současné době je voda v louži převážně dešťová

-          kolem louže se nacházejí studně, které by mohly louži napájet

Využití louže dnes jak ho vidí účastníci veřejné debaty

-          nechceme louži zasypat

-          zásoba vody při nutnosti hašení

-          vodní plocha

-          mokřad

-          kombinace vodní plochy a mokřadu

Děkujeme všem, kteří se k louži přišli podívat, podělili se o své vědomosti o louži a vyslovili své návrhy na další využití.  Ratenická Včela bude s těmito cennými informacemi dále pracovat s cílem vrátit louži funkčnost a krásu.

Všichni, kdo mají chuť podílet se na hledání cesty jsou vítáni. Za další informace k louži budeme vděční. Ozvěte se nám.

 

Zveme Vás na veřejnou debatu k tématu: LOUŽE

Může být louže chloubou obce? Proč je louže v obci? Jak by se dala využít? Má smysl s louží něco dělat? Na tyto a další otázky se pokusíme společně najít odpovědi při veřejné disuzi na níž Vás zveme. Každý se může vyjádřit, každý může přispět k vyřešení otázky: Co s ní?

 

15/06/2012

Jak by měl vypadat náš region, jak by měly vypadat Ratenice?

Rubrika: Okolo nás – Pavel 11:23

Kladete si otázku, jak by mělo vypadat prostředí a krajina kolem Vás? Chcete dát náměty k rozvoji našeho regionu? Přemýšlíte, jak by měly Ratenice vypadat za pár let? O Vaše nápady má zájem MAS Podlipansko o.p.s., aby v příštím období napnulo své síly právě dle Vašich tužeb. Využijte své náměty z nedávného dotazníkového šetření pro Plán rozvoje obce, doplňte je a dejte MASce vědět po čem toužíte, co Vám chybí a co by bylo třeba zlepšit. Podrobné informace včetně formuláře naleznete na stránkách MASky.

Zajímá-li Vás, jak další rozvoj vidí Ratenická včela, přečtěte si následující teze. Pokud se s námi ztotožňujete, staňte se členy Ratenické včely. Kontaktujte nás!