Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –


Duševní pel

I v našich nevelkých Ratenicích může být kulturno jež povznese ducha a rozšíří obzory.


15/10/2013

Marobudovi v patách – u Ratenic vznikla naučná stezka

Rubrika: Duševní pel – Pavel 19:23

Mladí historici jsou Marobudovi v patách již přes rok. Díky projektu Oživlá historie – living history, podpořenému Českou národní agenturou mládež, tuto neděli, 13. 10. spatřila světlo světa naučná stezka Marobudovi v patách. Prohledáváním kronik a dalších archiválií, rozhovory s pamětníky, byly shromážděny informace, které  daly vzniknout čtyřem panelům – zárodku naučené stezky o historii Ratenic. O osazování panelů je připravena fotoreportáž. Jaké poselství dávnověku i století nedávných panely nesou se dovíte, když si setzku projdete. Setkáte se s významnými osobnostmi, dozvíte se, jaké živnosti byly v Ratenicích provozovány, pozornosti neunikly nejdůležitější stavby obce a nakonec možná potkáte Marobuda, nebo mu budete alespoň v patách.


Přejeme Vám příjemné podzimní procházky spestřené historií našich předků.

11/08/2013

Krajina stará, nová i budoucí

Rubrika: Duševní pel – Pavel 21:17

Přednáška v krajině o krajině a vesnici přinesla nový pohled na téma samotné. Je pohled od hospůdky ke kostelu fádní? Které rostliny jsou ty nejstarší u nás v Ratenicích? A co na to Pražačky? Neopakovatelná atmosféra, odvážné myšlenky byly zachyceny objektivem i diktafonem.


Děkujeme všem, kdo ke zdaru akce přispěli!


Zveme všechny, kteří chtějí získat nevšední pohled na krajinu kolem nás. Přednášku při vycházce do krajiny kolem Ratenic pro nás připravi odborníci nejpovolanější:

PhDr. Petr Meduna, Ph.D.- archeolog se zaměřením na středověkou krajinu a sídla

Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. – archeobotanik zabývající se vývojem kulturní krajiny

RNDr. Jiří Sádlo, CSc. – geobotanik se zájmem o vývoj krajiny a vegetace

Začátek: 18. 8. 2013 v 15 hodin na ratenské návsi.

Následovat bude vycházka do okolí, možná i vyjížďka koňským povozem s výkladem. V případě deště se přednáška uskuteční v prostorách obecního úřadu.

Přijďte se dozvědět mnoho zajímavého o krajině z hlediska archeologie a botaniky. Jak krajina utváří člověka? Jak krajinu utváří člověk? Kam spěje tento vztah a co máme čekat? Prostor bude i na vaše dotazy.


18/02/2013

Rodnému kraji – výroční koncert

Rubrika: Duševní pel – Pavel 21:56

Koncertu ke 125. výročí narození ratenského rodáka, hudebníka a skladatele Antonína Hoffmanna přidali na lesku dva zajímavé aspekty. Na koncertě byly uvedeny skladby A. Hoffmanna, které byly nedávno znovuobjeveny v soukromém archivu a po dlouhý desetiletích opět provedeny právě v Ratenicích. Historické propojení osoby A. Hoffmanna a se sborem Hlahol Nymburk je druhá zajímavost. Hoffmann vykonával v letech 1918-1920 funkci sbormistra Hlaholu Nymburk. A právě toto hudební těleso, nyní po více jak 90 letech, vystupovalo na koncertě v Ratenicích k uctění památky svého dávného vedoucího. Střípky historické mozaiky ratenické hudební minulosti poskládal Luděk Kudláček, naše kulturní duše.

07/02/2013

Zapomenuté fotky

Rubrika: Duševní pel – Pavel 00:05

Nedělní odpoledne v Ratenicích při vzpomínání nad starými fotografiemi bylo objevné i dojemné,  inspirativní i poučné. Vznikající webové ekomuzeum obce Ratenice dostalo další cenný materiál, popisky k zapomenutým fotkám. Naši pamětníci potvrdili, že paměť je rozhodně neklame a půl století pro ně není na překážku. Malá fotoreportáž z milého setkání je přiložena. Děkujeme  všem, kteří přišli a pomohli nám!

04/02/2013

Co se chystá v roce 2013?

Rubrika: Duševní pel – Pavel 20:50

18/12/2012

Štědrovečerní Ratenické koledování

Rubrika: Duševní pel – Pavel 22:57

Letošní Ratenické štědrovečerní koledování přispělo k pohodě a kouzlu Vánoc, přineslo setkání s radostnou zvěstí o narození Vykupitele. Nestihli jste se letos do ratenického kostelíka vypravit? Podívejte se alespoň na fotografie, třeba příště…

Děkujeme Všem, kteří se měrou velkou i nepatrnou, na organizování letošního koledování účastnili.

Příjměte pozvání na společné koled zpívání. Letos se již po osmé setkáme v kostele svatého Jakuba Většího v Ratenicích, abychom si společně zazpívali vánoční koledy a poslechli si tolik známou, avšak vždy znovu radostnou zvěst: Dnes se Vám narodil Spasitel, Kristus Pán.

Svou účast nám letos přislíbil i otec Nerad.

06/12/2012

Kimčongilové

Rubrika: Duševní pel – Pavel 18:34

Ratenické polní kino Biotop uvede film Kimčongilové. Dokument ukáže, jak se žije v komunistickém ráji, v jedné z nejtvrdších diktatur na světě. Přijďte a  zamysleme se společně nad realitou všedního dne u nás a v Severní Korei.

17/10/2012

Vzpomínkové setkání

Rubrika: Duševní pel – Pavel 09:45

Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací celého setkání a děkujeme i těm, kdo ve svém plném diáři našli čas setkání se zúčastnit. Věříme, že mělo smysl.

K prohlédnutí je několik fotografií ze setkání a k přečtení tisková zpráva.

Zveme Vás na vzpomínkové setkání spojené s osudem  ratenické židovské rodiny Lustigové, která se stala obětí holocaustu.

28. 10. 2012 ve 14 hodin se setkáme před hasičskou zbrojnicí, uctíme památku zavražděných položením kamínků ke vchodu statku čp. 9 – bývalému bydlišti rodiny Lustigové. S pamětníky a hosty následně proběhne na obecním úřadě přednáška Transport AAc, č. 299, vernisáž výstavy Zmizelí sousedé a projekce filmu Sedm světel. Židovskou kulturu si přiblížíme ochutnávkami židovské kuchyně a židovskými písněmi.

29. 10. 2012 proběhne položení pamětních kamenů do chodníku před statkem čp. 9.

Zveme všechny obyvatele Ratenic, zvlášť zveme naše pamětníky, kteří rodinu Lustigovu znali.

02/10/2012

Washington a Ratenice spojuje Miloš Forman

Rubrika: Duševní pel – Pavel 06:36

Bedna se starou poštou nalezená na půdě Hlaváčova statku dávala tušit mnohé zajímavé materiály, ale že by se o nálezu mělo mluvilt za mořem, to nenapadlo nikoho.

V rámci Ratenické včely jsme vytvořili skupinku mladých historiků a pátráme po zapomenuté historii naší obce. Čím víc jdeme do hloubky, odhalujeme souvislosti a objevujeme nová fakta, tím víc se Ratenice ukazují jako ves plná zajímavých osudů, spolkového vření a dějinných událostí. Nechceme jen historii odhalovat, ale chceme ji také prezentovat nejširšímu publiku. V plánu máme stezku s informačními panely o historii obce a jejich obyvatel, vydání pamětí ratenickch písmáků Františka Miškovského a Karla Pokorného, položení pamětních kamenů na židovské spoluobčany zavražděné za holokaustu a zřízení webového muzea. Naše aktivity zaujaly natolik, že jsme byli podpořeni také Evropskou unii v rámci projektu Mládež v akci.

 

 Máte-li chuť se k nám přidat, neváhejte, prostoru k aktivnímu tvoření je dost a dost.

Jak to vlastně s korespondencí ze staré bendy bylo, si můžete přečíst v Kolínském deníku.

 

13/08/2012

Kosu ovládnouti

Rubrika: Duševní pel – Pavel 07:34

Za sobotního ranního rozbřesku se na ratenické hřiště scházely postavy mající společný cíl: zdokonalit se v umění kosu ovládnouti. Zkušení předali dobré rady, začátečníci naslouchali a zkoušeli jak ten kosící inštrument nejlépe ovládat. Stébla se kladla k nohám a brousky zvonily o kosy. Po učení  a zkoušení byl na trávě rozprostřen ubrus a každý mohl posílit své tělo dobrotami, které nabízela snídaně v trávě. Společná zábava, příjemná atmosféra a dobrá krmě byly přítomné celému rannímu babócání. Nyní se ve vzduchu vznáší otázka: „Bude kosa užívanějším nástrojem v rukou Rateňáků než tomu bylo doposud?

Koho mrzí, že se této zajímavé akce nezúčastnil, může si prohlédnout fotogalerii.

********************************************************************

Příjměte pozvání ku společnému sejití se za účelem poznání doby předsekačkové. Vítán jest každý staromilec, jenž necítí odpor k primitivním nástrojům a nechce býti otrokem motorů. Kosy a kosení patřily ke každodenním činnostem na vesnici. Zkuste si porovnat, jaké to je louku pokosit a posekat sekačkou. Váháte? Příjďte se třeba jen podívat. Výsledek naši práce bude darován Cyránovi na přilepšenou. Každý kosák či kosačka je pak srdečně zván na snídani v trávě.

Kdo se chce podílet na dobové atmosféře, stylový oblek vítán!