Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –


Duševní pel

I v našich nevelkých Ratenicích může být kulturno jež povznese ducha a rozšíří obzory.


10/12/2016

Zveme Vás…

Rubrika: Duševní pel – Pavel 08:33

27/01/2016

O Mexiku, jeho krajině, lidech, zvycích

Rubrika: Duševní pel – Pavel 21:20

Na sobotu 6. února 2016 od 17:30 Vás zveme do zasedací místnosti ratenického obecního úřadu na „Povídání o Mexiku„. Přednášku povedou manželé Špoulovi – Štěpán Špoula, krajinářský architekt, se svou manželkou, rodilou Mexičankou, budou při fotografiích vyprávět nejen o životě a krajině v Mexiku.  Nenechte si ujít jedinečnou událost!

23/12/2015

PF 2016

Rubrika: Duševní pel – Pavel 20:42

21/12/2015

Pozvánka na štědrovečerní koledování

Rubrika: Duševní pel – Pavel 22:14

Přijměte pozvání na společné zpívání koled v ratenickém kostelíku sv. Jakuba Většího. Letos budou podmínky poněkud stísněné, neboť lešení podpírá strop napadený dřevomorkou. Přesto věříme, že atmosféra koledování bude radostná a vstup do Štědrého večera kouzelný jak pro malé tak velké zpěváky.

06/05/2015

Varhanni koncert v kostele sv. Jakuba

Rubrika: Duševní pel – Pavel 20:52

Zveme všechny Rateňáky, přespolní i náhodné kolemjdoucí na varhanní kocert, který se uskuteční na nově zrekonstruovaných varhanách v kostele sv. Jakuba v Ratenicích.

Světové skladby+skvělé provedení+obnovený nástroj=ohromující zážitek!

14/04/2015

Zpravodajstvi z výletu do Stillfriedu

Rubrika: Duševní pel – Pavel 17:26

Proč obec Stillfried?

Nápad poznat obec Stillfried a spojit se s tamními spolky jsme iniciovali na základě historické paralely. Šlechtický rod pánů ze Stillfriedu, který ve Stillfriedu pobýval do roku 1278, musel po bitvě na Moravském poli prchnout, protože stál na straně poraženého českého krále Otakara Přemysla II. Páni ze Stillfriedu prchli ke svým příbuzným do Ratenic, kde pobývali do roku 1472. (Další informace o osudech šlechtické rodiny pánů ze Stilfriedu a Ratenic.)

Komunikaci jsme navázali s dvěmi spolky – s Okrašlovacím spolkem „Lebenswertes Stillfried-Grub“ a Muzejním spolkem. Loňskou návštěvu Stillfrieďanů v létě v Ratenicích jsme minulý jarní víkend rádi opětovali.

Jak vypadá Stillfried?

Samotný Stillfried čítá na 320 duší, rozkládá se v dolnorakouské kopcovité krajině na břehu řeky Moravy, pouhých 40 km od hranic s Českem, ve viničné oblasti, na Jantarové stezce. Historie osídlení je stará 30 000 let. První písemná zmínka je z roku 1045. Ve známost vstoupil díky historickým nálezům z pravěku a raného středověku. V obci je školka, museum, kostel sv. Jiří, boží muka, dětská hřiště, restaurace, vinné sklípky a další vybavenost. Obec Stillfried patří od roku 1972 pod střediskovou obec Angern společně s obcemi Mannersdorf, Grub a Ollersdorf.

Sobota s vínem

Na břeclavském nádraží jsme se setkali se starými známými, Ernstem a Alfredem, kteří nás obecním mikrobusem odvezli do Stillfriedu. Zde nás slavnostně přivítal zástupce obce pan Ernst Hahn v místním hostinci Stillfriedský dvůr a následovala lahodná obědová krmě.

Po ní proběhla prohlídka muzea pravěku (založeno 1914), kterým nás provedla paní Walpurga a upozornila na zajímavé nálezy jako třeba pecičky vína, které odkazují na tradici pěstování vinné révy v této oblasti již v pozdní době bronzové – před 3 000 lety. Další zajímavostí je, že tak jak u nás na počátku letopočtu sídlili germánští Markomané, tak mezi 10. a 11. stoletím sídlili ve Stillfriedu Slované. Římany, kteří zde měli svůj tábor, připomínají vínem, které vyrábějí podle dobového

receptu a my jsme jej mohli také ochutnat.

Cestou k našemu ubytování jsme minuli zastřešené posezení, které spolek vybudoval k pořádání společenských akcí. Ubytování nám přátelé ze spolku zajistili v nádherně zrekonstruovaném selském stavení Schlafgut u Küsslerů, které můžeme každému návštěvníkovi jen doporučit.

Pobyt ve vinařském kraji se neobejde bez návštěvy sklípku. Nejdříve nám byla přiblížena tradiční výroba vína u vinaře Heinricha, pak jsme viděli moderní provoz vinařství rodiny Staringerů. Oba provozy produkují lahodná vína vynikající kvality. Pro tuto oblast je typické veltlínské zelené, vlašský ryzlink, chardonnay a muškatelta. Cestou zpět jsme minuli pískovcová boží muka, které mají členové spolku v úmyslu opravit v nejbližší době.

Vinařské odpoledne jsme zakončili v družné atmosféře vinného šenku zvaného „Heuriger“ s našimi přáteli a při poslechu lidových písní v podání místních vinařů.

Neděle v obci

V neděli, cestou za Stillfriedskými hasiči, jsme nemohli vynechat prohlídku kaple sv. Rocha, která stojí mezi vinicemi na místě nádherného výhledu.

Náčelník hasičů Wolfgang nám ukázali techniku, popsal činnost i spolkový život sboru. Kromě zásahů při požárech a přírodních katastrofách (ve svém vybavení mají i loď) se zúčastňují soutěží, pořádají společenské akce a svépomocí si dokázali rozšířit zbrojnici. Zajímavostí je, že v celém Rakousku je technika unifikovaná, takže ať jakýkoliv hasič zasahuje kdekoliv, vždy ví, kde co ve vozidle najde. Vozidla smějí být ve službě maximálně 30 let. Členstvo čítá 43 hlav s tím, že do zásahů jsou nasazovány i ženy.

Cestou do střediskové obce Angern jsme minuli kapli v Grubu, kterou členové spolku obnovili. V Angern nás přijal starosta Robert Meissel, který nám přiblížil chod obce. Spolky jsou podporovány fixní částkou s ohledem na členskou základnu. Navíc, dle možnosti, se hradí nečekané události. Pan starosta nás provedl mateřskou a základní školou, které měly mnohé společné: dostatek prostoru, veselou výzdobu, světelnou pohodu a veškeré potřebné vybavení. Neplánovaně jsme potkali pana faráře, který nám ochotně ukázal kostel Nalezení svatého kříže.

Při cestě ke stillfriedskému kostelu sv. Jiří nám Alfréd ukázal naučnou stezku zaměřenou na stromy, kterou členové spolku založili a osázeli. Nejstarším dochovaným objektem stillfriedské historie nás provedl Georg. V kostele nás upozornil na prastarý náhrobek z roku 1304, přiblížil nedávný objev podzemních prostor a Luděk zahrál na varhany.

Rozloučení s našimi pozornými a laskavými hostiteli proběhlo v budově bývalého nádraží, které je přebudováno na tržnici, kde se každé sobotní dopoledne konají farmářské trhy. Členové spolku nám připravili báječný oběd a na cestu jsme dostali několik pozorností, které ozdobí Ratenice.

Pozorný čtenář jistě postřehl, že setkání se Stillfriedskými bylo výjimečné. Jednak tím, co vše jsme mohli vidět, kolik lidí potkat, co vše ochutnat, ale především díky milému a vřelému přijetí všemi členy spolku, které jsme potkali.

Fotoreportáž z návštěvu je k dispozici pro ty, co mají rádi obrázky.

A nad čím jsme společně se Stillfriedskými uvažovali?

-         vytvořit společný projekt na bázi společné historie

-         oslovit polskou obec Nowa Ruda a nabídnout ji začlenění do projektu

Již teď je nad čím přemýšlet, na co se těšit. Pokud Vás článek o začátcích nové etapy vzájemných vztahů mezi Ratenicemi a Stillfriedem zaujal, připojte se.

07/01/2015

K+M+B+2015

Rubrika: Duševní pel – Pavel 20:35

Dvě skupinky (Petra, Michal, Lída a Iva, Martina a Štěpka)  tříkrálových koledníků obešly Ratenice, popřály vše dobré a napsaly požehnání na dveře stavení. Děkujeme všem za milé přijetí, za dary hmotné i nehmotné.

18/12/2014

Ratenické koledování

Rubrika: Duševní pel – Pavel 20:35

Koledy z Ratenic zazněly i letos a betlémské světlo prozářilo nejednu domácnost, přestože jeho přenosu z kostelíka k domovu nepřálo počasí. Že by to bylo příští rok lepší? Děkujeme Tomovi za focení, páteru Neradovi za podporu, ratenickým dětem za zpěv, odrostenkyním za hudbu a všem přítomným za krásnou vánoční atmosféru.

30/09/2014

Sláva toho místa hvězd se bude dotýkat…

Rubrika: Duševní pel – Pavel 21:08

Díky prvnímu místopředsedovi Ratenické včely Luďkovi se o tom co děláme mohla dovědět široká divácká obec. Pokud Vás zajímá reportáž z tiskové konference Poštovní spořitelny propagující program Regionálního fondu rozvoje, můžete se podívat. Díky programu jsme mohli realizovat oživení Domeckého křížku.

18/09/2014

Svatováclavský výlov u Domeckého křížku

Rubrika: Duševní pel – Pavel 18:22

Sluncem zalité odpoledne tvořilo skvělou kulisu Svatováclavskému výlovu – sousedské slavnosti spojené s odhalením znovuobnoveného křížku. Vše začalo na návsi ve 14.30, kde děti dostaly instrukce, jak se dostat k Ratce, ratenické měně, která byla směnná za sladkosti, které připravily šikovné ruce Rateňaček a Rateňáků.  Ratku mohli získat i dospěláci, pokud jejich odpovědi uznala vodnice Martina. Kdo neměl chuť na sladkosti, mohl si dát domácí utopence, či ukázat svou šikovnost při pivolovu, a zapít utopence pivem. Děti s rodiči zase lovili ryby z rybníku Klenot, které připravily v mateřské školce. Ve fotoateliéru u Tomáše si zájemci mohli pořídit památeční  snímek s tematickými rybníkářskými kulisami. Velkému zájmu u velkých i malých vzbudil i obří  bublifuk. Celou slavnost velmi povznesl Otec Nerad, díky krásnému proslovu při žehnání křížku.  Kdo vytrval až do konce, mohl si ožehnout buřt nad ohníčkem, který bedlivě spravovali naši hasiči, či se mohl nechat do vsi odvézt koněspřežným povozem. Svatováclavský výlov se povedl po všech stránkách. Byli jste u toho? Připomeňte si slavnost fotoreportáží.

Děkujeme všem spřízněným duším napříč spolky i obcí, kteří nám pomáhali a pomáhají projekt realizovat. Vážíme si vás!

————————————————————–

Dovolujeme si pozvat všechny, kteří se těší na odhalení a požehnání Domeckého křížku (ano, to je ten u Domku), aby přišli na slavnost, která bude spíš radostným setkáním a pohodovým odpolednem než čímkoliv jiným. Připraven je chléb (pro mlsné i hladové, pro duši i pro tělo) a hry (pro každého).  Představíme ratenickou měnu zvanou Ratka a zamyslíme se nad krajinou. Pro dobrou pohodu nám bude hrát věhlasná ratenická kapela Potkali se u Kolína.

K dotvoření atmosféry si Vás dovolujeme požádat o účast v jakémkoliv kostýmu s rybníkářsko-vodnickou tématikou.

Těšíme se na Vás!