Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –


Duševní pel

I v našich nevelkých Ratenicích může být kulturno jež povznese ducha a rozšíří obzory.


07/01/2015

K+M+B+2015

Rubrika: Duševní pel – Pavel 20:35

Dvě skupinky (Petra, Michal, Lída a Iva, Martina a Štěpka)  tříkrálových koledníků obešly Ratenice, popřály vše dobré a napsaly požehnání na dveře stavení. Děkujeme všem za milé přijetí, za dary hmotné i nehmotné.

18/12/2014

Ratenické koledování

Rubrika: Duševní pel – Pavel 20:35

Koledy z Ratenic zazněly i letos a betlémské světlo prozářilo nejednu domácnost, přestože jeho přenosu z kostelíka k domovu nepřálo počasí. Že by to bylo příští rok lepší? Děkujeme Tomovi za focení, páteru Neradovi za podporu, ratenickým dětem za zpěv, odrostenkyním za hudbu a všem přítomným za krásnou vánoční atmosféru.

30/09/2014

Sláva toho místa hvězd se bude dotýkat…

Rubrika: Duševní pel – Pavel 21:08

Díky prvnímu místopředsedovi Ratenické včely Luďkovi se o tom co děláme mohla dovědět široká divácká obec. Pokud Vás zajímá reportáž z tiskové konference Poštovní spořitelny propagující program Regionálního fondu rozvoje, můžete se podívat. Díky programu jsme mohli realizovat oživení Domeckého křížku.

18/09/2014

Svatováclavský výlov u Domeckého křížku

Rubrika: Duševní pel – Pavel 18:22

Sluncem zalité odpoledne tvořilo skvělou kulisu Svatováclavskému výlovu – sousedské slavnosti spojené s odhalením znovuobnoveného křížku. Vše začalo na návsi ve 14.30, kde děti dostaly instrukce, jak se dostat k Ratce, ratenické měně, která byla směnná za sladkosti, které připravily šikovné ruce Rateňaček a Rateňáků.  Ratku mohli získat i dospěláci, pokud jejich odpovědi uznala vodnice Martina. Kdo neměl chuť na sladkosti, mohl si dát domácí utopence, či ukázat svou šikovnost při pivolovu, a zapít utopence pivem. Děti s rodiči zase lovili ryby z rybníku Klenot, které připravily v mateřské školce. Ve fotoateliéru u Tomáše si zájemci mohli pořídit památeční  snímek s tematickými rybníkářskými kulisami. Velkému zájmu u velkých i malých vzbudil i obří  bublifuk. Celou slavnost velmi povznesl Otec Nerad, díky krásnému proslovu při žehnání křížku.  Kdo vytrval až do konce, mohl si ožehnout buřt nad ohníčkem, který bedlivě spravovali naši hasiči, či se mohl nechat do vsi odvézt koněspřežným povozem. Svatováclavský výlov se povedl po všech stránkách. Byli jste u toho? Připomeňte si slavnost fotoreportáží.

Děkujeme všem spřízněným duším napříč spolky i obcí, kteří nám pomáhali a pomáhají projekt realizovat. Vážíme si vás!

————————————————————–

Dovolujeme si pozvat všechny, kteří se těší na odhalení a požehnání Domeckého křížku (ano, to je ten u Domku), aby přišli na slavnost, která bude spíš radostným setkáním a pohodovým odpolednem než čímkoliv jiným. Připraven je chléb (pro mlsné i hladové, pro duši i pro tělo) a hry (pro každého).  Představíme ratenickou měnu zvanou Ratka a zamyslíme se nad krajinou. Pro dobrou pohodu nám bude hrát věhlasná ratenická kapela Potkali se u Kolína.

K dotvoření atmosféry si Vás dovolujeme požádat o účast v jakémkoliv kostýmu s rybníkářsko-vodnickou tématikou.

Těšíme se na Vás!


29/08/2014

Ratenické varhnany v plné síle

Rubrika: Duševní pel – Pavel 08:27

V ratenickém kostelíku sv. Jakuba jsou opět varhany, které mají vše, co správné varhany mají mít. Barevný zvuk, který umí pohladit po duši i zahřmít. Ještě před pár měsíci tomu tak nebylo. O postupu rekonstrukce, která byla iniciována Římskokatolickou farností v Pečkách ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a naším spolkem a z velké části financována díky MAS Podlipansko o.p.s. z Programu rozvoje venkova, si můžete přečíst následující článek.

Na tomto místě chceme poděkovat všem, kteří se na opravě nezištně podíleli. I nepatrná pomoc přispěla ke zdaru celé akce!

14/07/2014

Očekáváme poselstvo ze Stillfriedu.

Rubrika: Duševní pel – Pavel 20:04

Poslové ze Stillfriedu byli velce milí  lidé se spoustou aktivit, které nás inspirovaly: ochotnické divadlo, kreativní vánoční bazar, výlety přírodou, vydávání spolkového časopisu…

Kdo má chuť přiblížit si atmosféru příprav a setkání má příležitost.

Děkujeme všem, kdo nám pomohli důstojné setkání připravit, ať to již byl pan starosta s uvítacím proslovem, nebo pan Bašta s otevřením kostela k prohlídce. 

 

 

Přes tři roky komunikujeme s dolnorakouskou obcí Stillfried s níž nás pojí společná historie díky šlechtickému rodu pánů ze Stillfriedu a Ratenic.

Při neplánované cyklo návštěvě zástupců Ratenické včely minulé léto, jsme si prohlédli obec a kostelík, ale zástupce obce jsme nezastihli.

Tuto sobotu 19. 7. se můžeme těšit na poselstvo ze Stillfriedu, které bude složeno převážně z členů tamního okrašlovacího spolku. Třeba se z našeho setkání vyvine zajímavé spolupráce nebo inspirace pro obec. Necháme se překvapit.

Kostel sv. Jiří ve Steillfriedu ještě pamatuje pány ze Stiellfriedu a posléze z Ratenic.

30/03/2014

Jaké bylo setkání poutníků v Ratenicích?

Rubrika: Duševní pel – Pavel 22:09

Za asistence plného jarního slunce jsme měli možnost potkat, poznat a naslouchat poutníkům, kteří letos otevřeli svou sezónu, k naší velké radosti,  srazem v Rateniciích. K dispozici je fotoreportáž ze setkání.

Na třicet poutníků z různých koutů Čech se setkalo v Ratenicích spolu s Rateňáky. Společný program byl zahájen komentovanou prohlídkou po naučné stezce Marobudovi v patách. Na ní jsme přiblížili našim milým hostům historii obce a přidali úsměvné perličky místních minihistorek.

Na závěr prohlídky jsme zasadili sedm javorů, stromů, které poskytnou další generaci poutníků stín. Preciznost a péče s jakou poutníci stromy sázeli byla obdivuhodná a hodná následování. Pozitivní myšlenky, které stromečky dostaly do vínku, jim jistě pomohou překonat nástrahy okolního světa.

Večerní blok jsme zahájili filmem od Jakuba k Jakubovi. Následné povídání o poutnictví, bylo velmi zajímavé pro nás nepoutníky. Poutníci nám dovolili nahlédnout do jejich putování, radostí i strastí, které na poutích zažívají, přiblížili nám atmosféru pouti i setkání, která se během pouti přihodí. Nevšedním zážitkem bylo povídání Petra Hirsche o pouti dlouhé 16.000 kilometrů.

Raní loučení po mši svaté, kdy jsme všichni obdrželi požehnání na cesty, proběhlo jako byste se loučili s dobrými známými. Pohodová, radostná a otevřená atmosféra byla průvodním znakem celého setkání.

Mnohokrát děkujeme Rateňákům a lidem s dobrým srdcem, kteří pomohli k  hladkému průběhu akce. Hostinskému Lukášovi za odvahu propůjčit sál, paní Podskalské, Sekavcové a Štěpánce za upečení koláčů, paní Volákové za přípravu oběda, paní Čáslavové za upečení sypánků, paní Krulišové za dar stromečků, Peterovi za všestrannou pomoc, panu starostovi Kratochvílovi za přivítání poutníků, otci Josefovi za udělení požehnání, členům Ultrei za příkladnou spolupráci, členům Ratenické včely za stoprocentní nasazení a svatému Jakubovi za účinnou přímluvu.

25/03/2014

Setkání poutníků v Ratenicích

Rubrika: Duševní pel – Pavel 23:20

Letos budeme mít tu radost, přivítat v Ratenicích poutníky ze všech koutů Česka (možná i z koutů jiných), sdílet s nimi jejich zážitky , dovědět se něco o poutích, poutnictví a poutnících. Zeptejte se našich hostů na to, co vás zajímá. Jistě vás neodmítnou.

Určitě si udělejte červenou tečku do kalendáře a příjďte na večerní setkání s poutníky do hostince U Kratochvílů, o zajímavé zážitky nebude nouze.  Kdo bude chtít pomoct s organizací akce, je vítán.

30/01/2014

Ekomuzeum v éteru

Rubrika: Duševní pel – Pavel 20:43

Tvůrce Ekomuzea Ratenice navštívil pan redaktor Českého rozhlasu Trnka a z jeho návštěvy vznikla reportáž, kterou naleznete na stránkách rozhlasu. Panu redaktorovi děkujeme za přízeň, Vám přejeme dobrý poslech.

22/01/2014

polní kino BioTop uvádí: Z popelnice do lednice

Rubrika: Duševní pel – Pavel 22:34

Letošní první promítání polního kina BioTop přináši dokument o koloběhu potravin v konzumní společnosti bohaté Evropy. Dokument nám klade znepokojivé otázky a nabízí ještě znepokojivější odpovědi. Chcete vědět víc? Příjďte!

sobota, 25. 1. 2014, 17 hodin, budova obecního úřadu v Ratenicích