Ratenická včela – dobročinný osvětový spolek –16/12/2021

Betlémské světlo pro Ratenice

Rubrika: Duševní pel – Pavel 08:53

11/11/2021

Slavnostní předání božích muk lidem a krajině

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 14:44

31/08/2021

Boží muka Nad mokrýma – finišujeme

Rubrika: Okolo nás – Pavel 06:25

Milí poutníci, výletníci, turisté!

Boží muka ze hřbitovem se pomalu stávají kompletní. Nyní provádíme úpravy terénu, bude následovat květinové osázení a vsazení kachlí do sloupu. Těšte se! My se budeme těšit na Vás, že se uvidíme při předání božích muk krajině a lidem.

19/02/2021

Oživlá historie Ratenic

Rubrika: Duševní pel, Dárky pro Vás – Pavel 18:30

Milí přátelé Ratenic,

dlouho očekávaná kniha zachycující život v Ratenicích mezi lety 1850 až 1950 je pro Vás připravena v sídle spolku, Ratenice čp. 11.

Ojedinělá publikace o životě v Ratenicích vychází z písemných pamětí těch, kteří nás předešli, ale i autentických vzpomínek. Začtěte se do událostí, které ovlivnily jejich aktéry i život v obci.

Náklad je omezen, kdo dřív přijde, ten si přečte.)))

20/05/2020

Boží muka Nad mokrýma

Rubrika: Okolo nás – Pavel 08:09

28/01/2020

Přednáška o archeologických nálezech v Ratenicích

Rubrika: Duševní pel – Pavel 09:36

13/12/2019

Zveme na Vánoční koledování

Rubrika: Duševní pel – Pavel 09:37

31/10/2019

Posvicenské setkání

Rubrika: Duševní pel – Pavel 11:53

28/12/2018

…souvislosti

Rubrika: Projekt Aleje – Pavel 11:54

Pokud se zamýšlíte nad krajinou a jejím stavem, poslechněte si inspirativní přednášky prof. Horáčka.

Čím nahradit smrkové porosty? Přemýšlejme o dubu…

Je skleníkový efekt ta hlavní příčina oteplování planety? Jak k tomu přispívá schnutí krajiny?

Přednášky naleznete na www.ulozto.cz, pokud si zadáte P.Horacek_Voda21/12/2018

Zveme na Koledování

Rubrika: Duševní pel – Pavel 08:52

Zveme všechny, kdo chtějí vytvořením vánoční atmosféry obdarovat své blízké, sousedy i zcela neznáme lidi.